Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Arthur van Dijk moet leiderschap tonen

Nieuws -> Politiek

Bron: Kees Noomen
07-11-2019

De toespraak van Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019:

'Voorzitter de programmabegroting 2020

De VVD is blij met de financiële vertaling van de kaders die wij in juli bij de perspectiefnota met elkaar hebben afgesproken. Het extra budget dat nu wordt gevraagd voor ondermijning juichen wij toe. De brief “naar een veiliger samenleving” van 18 oktober 2019 van de minister aan de Tweede Kamer onderstreept ook nogmaals dat we hier zeer serieus mee om moeten gaan.

Bijzonder verheugd zijn wij ook met de extra notitie 'WOZ-waarde en gemeentefonds'. Het is nu klip en klaar dat ons OZB-tarief niets te maken heeft met de korting uit het gemeentefonds. En de vlieger om de door mij voorgestelde eventuele verhoging van de OZB te compenseren met een verlaging van een ander tarief gaat helaas niet op. Eigenlijk hebben wij het in Amstelveen te goed gedaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019


Wij worden nu gestraft voor de locatie van Amstelveen en de jarenlange investeringen van onze gemeente in publieke voorzieningen, met name in de modernste schoolgebouwen. En ondanks die investeringen welke grotendeels betaald werden uit eigen middelen zijn we in staat gebleven om het laagste OZB-tarief te hebben in de regio en ver onder het landelijk gemiddelde. Uiteraard willen wij ook blijven investeren in de Amstelveense kwaliteit en alleen het allerbeste is goed genoeg voor Amstelveen want uiteindelijk betalen deze investeringen zich terug in een hogere WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen. Echter soms word je ingehaald door de tijd.

Hoewel wij in 2022 gewoon een structureel sluitende begroting hebben, kunnen wij uit de eerdergenoemde notitie ook opmaken dat de eventuele herverkaveling weleens minder gunstig voor ons uit kan pakken en dat betekent dat we moeten schakelen. De in de commissie reeds aangekondigde motie zal ik zo voorlezen.

Want een andere zeperd is natuurlijk Aalsmeer. Uit het rapport van Sjoerd Vellenga (pdf 18 pagina’s) hebben we kunnen lezen dat een ontvlechting tussen de 5 en 10 mio euro kost en daarbovenop straks nog allebei structureel 1,3 mio euro. En dat vanwege de baantjes van een paar wethouders, want met of zonder Amstelveen gaan echt de dienstverlening, beleidsnota’s en de tarieven er niet anders uitzien, integendeel het gaat waarschijnlijk duurder worden. Het kan toch niet zo zijn dat de burgers de dupe worden van dit geld verbranden.

Johan Remkes wilde het tot zijn pensioen volmaken en durfde niet in te grijpen toen Aalsmeer hun vorige burgemeester wegpestte. Maar commissaris van de Koning Arthur van Dijk moet leiderschap tonen. Aalsmeer heeft twee keuzes, of je komt binnen 3 maanden in het reine met Amstelveen of ik hef je op en je kan je aansluiten bij een gemeente naar keuze. (Ik begrijp dat er al gesprekken lopen met Uithoorn)

Ik dank u voorzitter.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.