Bijgewerkt: 24 februari 2024

Aquaduct N201 vierbaans

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Weekblad
05-11-2008

RONDE VENEN - De nieuwe coalitie van de provincie Utrecht wil dat het N201-tracé in het nieuw te bouwen aquaduct in Amstelhoek, vierbaans wordt. Ook wordt onderzoek gedaan naar het rechtdoor trekken van de N201, twee- of vierbaans, tot Waverveen.

Dat staat in het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De aanleg van het aquaduct in de N201 - bij Amstelhoek - dient vierbaans te worden uitgevoerd, zegt de provincie. Dat vanwege de veiligheid en de duurzaamheid van de nieuwe weg.

Dat zijn nieuwe plannen want tot voor kort zou de N201 enkel aan de Noord-Hollandse zijde tot de Zijdelweg vierbaans worden. In Utrecht zou de weg tweebaans blijven. Ook iets nieuws is de optie om de N201 rechtdoor te trekken naar Waverveen. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Deze beleidswijziging is zo recent dat het de gemeente De Ronde Venen nog niet is gelukt duidelijkheid te krijgen over deze paragraaf in het nieuwe coalitie­akkoord. 'Het is dan ook onduidelijk wat dit betekent voor de verschillende projecten van de N201,' zegt de gemeente. Pas nadat hierover duidelijkheid is, wil het gemeentebestuur een standpunt innemen.

De N201 is een provinciale weg van Haarlem tot Hilversum. De provincie Noord-Holland werkt nu aan het verleggen en vernieuwen van deze provinciale weg tussen Hoofddorp en Amstelhoek. Doel van de weg is het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. Maar de weg is niet helemaal onomstreden in De Ronde Venen.

Zo was er hevige discussie tussen de Amstelhoekers en Uithoorn over het sluiten van de Irenebrug voor verkeer, waarmee Amstelhoek werd afgesloten van Uithoorn. Ook werd de toename van het verkeer over de nieuwe weg aan de kaak gesteld en de daarbij behorende luchtverontreiniging in de gemeente. De werkzaamheden aan de weg zijn verdeeld in zeven projecten. De Ronde Venen heeft met één van deze projecten te maken, namelijk de omlegging Amstelhoek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.