Bijgewerkt: 27 mei 2024

Amsterdam grijpt in proces Noord/Zuidlijn

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
19-02-2009

Bij het opstellen van de prognose 2009 blijkt dat de kosten van de Noord/Zuidlijn opnieuw fors omhoog gaan. Ook loopt de aanleg van de metrolijn verdere vertraging op. Het College heeft altijd benadrukt dat de Noord/Zuidlijn een complex en risicovol project is.

Op basis van de laatste gegevens en risico-inventarisatie, die gemaakt is na de tegenvallers bij station Vijzelgracht, blijft de kans op verdere overschrijdingen in de toekomst aanwezig. Juist in tijden van crisis wil dit College volledige regie hebben op de verdere financiële en technische gevolgen van de aanleg van de Noord/Zuidlijn en stelt daarom per direct een onafhankelijke, externe commissie in onder leiding van oud-minister Cees Veerman.

Wethouder Tjeerd Herrema heeft op basis van de laatste prognose besloten om af te treden. Dit heeft hij vanochtend meegedeeld aan de Commissie Verkeer en Volkshuisvesting. “Mijn verantwoordelijkheid voor dit project was om het realistischer en zorgvuldiger aan te sturen. Daar heb ik belangrijke stappen in kunnen zetten. Maar ik wil ook mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomsten van dat proces. Ik heb mijn geloof in de Noord/Zuidlijn absoluut niet verloren, maar mijn verantwoordelijkheid neem ik nu.”

Nieuwe tegenvallers niet uit te sluiten

Tram 51 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het interieur van tram 51


De afgelopen maanden, mede na de verzakkingen bij station Vijzelgracht, heeft het College opdracht gegeven de financiële en technische risico’s van de Noord/Zuidlijn scherp in beeld te brengen. Daarbij is duidelijk vooraf gesteld dat nieuwe tegenvallers niet uit te sluiten zijn en dat de gemeente alleen verder wil gaan op een verantwoorde manier. Alle onderdelen van kosten en planning zijn daarom opnieuw tegen het licht gehouden. Uit de meest recente risico-inventarisatie blijkt dat de kosten circa 290 miljoen euro hoger kunnen uitvallen dan eerder beraamd, al is deze berekening nog voorlopig.

Begin maart zal het College de vierde kwartaalrapportage vaststellen, waarbij de verhoogde kosten definitief worden vastgesteld en meevallers aan de inkomstenzijde worden meegenomen. De toegenomen kosten zijn voor een groot deel toe te rekenen aan de verzakkingen van de Vijzelgracht en het verhogen van de risicoreserves. Ook de kosten voor het afsluiten van het laatste contract brengt meerkosten met zich mee. De geplande oplevering van de metrolijn wordt tenminste 2017.

Externe commissie onder leiding van Cees Veerman

Het College van de gemeente Amsterdam heeft op basis van nieuwe prognoses besloten om per direct een externe commissie in te stellen onder leiding van Cees Veerman om de grip op het project te vergroten. Cees Veerman (CDA) is oud-minister en voormalig universitair hoofddocent economie in Rotterdam en Delft en was voorzitter van de Commissie Duurzame kustontwikkeling. De opdracht aan de commissie is om, op basis van de ontstane situatie, te adviseren hoe het verder moet met de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

Van Poelgeest neemt waar

Wethouder Maarten van Poelgeest zal voorlopig de portefeuilles van Herrema waarnemen. Eind maart bespreekt de raadscommissie Verkeer en Volkshuisvesting de 4e kwartaalrapportage 2008. Het College heeft de gemeenteraad vanmorgen geïnformeerd over de ontstane situatie. Op 11 maart 2009 zal wethouder Herrema een toelichting geven in de gemeenteraad.

Noord/Zuidlijn?

De Noord/Zuidlijn is een metrolijn in aanleg in Amsterdam, waarvan de bouw in april 2003 begonnen is. De lijn zal lopen van Amsterdam Noord (Buikslotermeerplein), onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid.

Amstelveen

Stadsregio Amsterdam wil Noord/Zuidlijn naar Amstelveen doortrekken, om de bereikbaarheid van de metropoolregio Amsterdam, evenals de kwaliteit van het OV-netwerk, de reistijd en het comfort verbeteren.

De huidige Amstelveenlijn (lijn 51) is niet berekend op de toekomst. Zo heeft de sneltram te weinig capaciteit om tot 2020 de groeiende vervoervraag aan te kunnen. Het aantal reizigers zal tot die tijd met zo’n 38% toenemen.

Daarnaast kent lijn 51 vanwege de ligging op maaiveld (en daarmee de kruisingen met het overige verkeer) en het onderhoudsgevoelige materieel veel verstoringen. Bovendien verdwijnt met de komst van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe ondergrondse station Buitenveldert vanaf 2020 de aansluiting van lijn 51 op de rest van het metronet.

Website: Noord-ZuidlijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.