Bijgewerkt: 27 februari 2024

Amsterdam en Weesp gaan in 2022 fuseren

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
08-02-2020

De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd met het herindelingsontwerp gemeenten Weesp en Amsterdam. Op vrijdag 7 februari 2020 ondertekenden de beide burgemeesters Bas Jan van Bochove van Weesp en Femke Halsema van Amsterdam en de wethouders Rutger Groot Wassink (GroenLinks) van Amsterdam en Leon de Lange (D66) van Weesp het bestuurlijk akkoord. Dit akkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen de colleges van Weesp en Amsterdam en hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd.

Het is de bedoeling dat met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deze herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Er komt een gekozen bestuurscommissie met een dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Het uitgangspunt is dat deze verandering zo min mogelijk ingrijpt in het leven van de Weespers en dat het unieke karakter van Weesp behouden blijft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het gemeentehuis van Weesp. Het gebouw is ontworpen door de architecten Jacob Otten Husly (1738-1796) en zijn assistent Leendert Viervant de Jongere. De bestuurskantoren zijn verhuisd, maar de voormalige Vierschaar- en Burgerzaal worden nog steeds gebruikt voor bruiloften en andere officiële procedures. Op de tweede etage is het gemeentemuseum gevestigd onder andere met Hollands porselein uit Amstelveen van de 18de eeuw. Deze verzameling van allerlei objecten vormt de hoofdcollectie Amstelporselein van het museum. Sinds 2006 heeft het museum deze porseleincollectie in bruikleen van de gemeente Amstelveen


De ondertekening is om symbolische reden in café-restaurant De Ysbreeker aan de Weesperzijde 23 in Amsterdam. Dit monumentale pand is vernoemd naar de ijsbreker die van 1702 tot 1860 voor de deur lag. ‘s Winters baande hij zich een weg door het ijs tussen de Vecht en de Amstel. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt zodat de Amsterdamse bierbrouwers het zuivere water uit de Vecht aangeleverd konden krijgen. Een mooi voorbeeld van de hechte historische band tussen Weesp en Amsterdam. Het Weesper stadsbestuur kwam vrijdagmiddag samen met 14 Weespers naar Amsterdam. Zij vertegenwoordigden de 14 kernwaarden die in het bestuurlijk akkoord zijn vastgelegd. Die gaan onder andere over het behoud van cultureel erfgoed in Weesp, over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en over de afstand tot het gemeentebestuur na de samenvoeging met Amsterdam.

Hoe nu verder. Het herindelingsontwerp ligt nu 8 weken ter inzage bij de zeven stadsloketten van de gemeente Amsterdam en in het informatiecentrum van de gemeente Weesp. Iedereen kan een reactie geven op het herindelingsontwerp via www.weesp.amsterdam.nl. Na deze periode volgt een reactie van beide colleges waarin wordt gezegd of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Naar verwachting behandelen beide gemeenteraden het uiteindelijke herindelingsadvies in mei 2020. Hiermee zijn de gemeentelijke voorbereidingen voor het wettelijk proces afgerond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.