Bijgewerkt: 26 september 2021

Amstelveners met bijstandsuitkering controleren de hondenbelasting

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
10-12-2014

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat (VVD) schrijft erover op zijn weblog


Deze week (50-2014) gaan Amstelveners met een bijstandsuitkering de jaarlijks controle op de hondenbelasting uitvoeren. Zo kunnen zij werkervaring op doen en bespaart het de gemeente geld. Ruim 13.000 huishoudens krijgen controle.

Naast de controles kunnen de kandidaten een opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) volgen. Zo krijgen ze meer kans op een reguliere baan. De controleurs kregen maandagochtend uitleg over het werk. Identiteitspassen zijn aangemaakt en vandaag zijn de controles gestart. Zelf heb ik ook meegelopen met onze mensen en Amstelveners reageren positief op de controles.

Veel mensen beginnen en dat is begrijpelijk, vooral over de schietpartij in Westwijk, waar een moeder op 8 december 2014 is overleden. In de voorgaande jaren was de hondencontrole een effectief middel om het aantal niet-betalers terug te dringen. Ook blijkt er een preventieve werking vanuit te gaan als mensen weten, dat er gecontroleerd gaat worden. In totaal wordt er € 195.000 aan hondenbelasting opgehaald.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2014)

Wethouder Raat, (VVD) loopt samen met bijstandsuitkeringsgerechtigden om de hondenbelasting te controleren


Vroeger werd er altijd een extern bureau ingehuurd die de hondenbelastingcontroles voor de gemeente uitvoerde. Dit kostte de gemeente voor de hondencontroles meer dan € 10.000 euro. Daarom is in overleg met collega Maaike Veeningen besloten dit te veranderen. Zo krijgen mensen in de bijstand kansen en bespaart het Amstelveen geld. Lees ook over de Amstelveense tarieven van de hondenbelasting hier

Hondenbelasting?

Onder de naam hondenbelasting kan in Nederland door de gemeente, of openbaar lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het houden van een hond. De belasting wordt geheven van de houder van een hond en naar het aantal honden, dat wordt gehouden (artikel 226 Gemeentewet en artikel 58 FinBES). De opbrengst vloeit naar de algemene middelen en hoeft door de gemeente dus niet te worden gebruikt voor het bestrijden, of opruimen van hondenpoep. Sterker nog: de gemeente kan naast het heffen van hondenbelasting óók de plicht opleggen, dat burgers zèlf de poep van hun hond opruimen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.