Bijgewerkt: 8 december 2023

Amstelveners denken mee over mobiliteit tijdens 'stadsgesprek'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-02-2019

Ruim 150 Amstelveners zijn met de gemeente in gesprek gegaan over mobiliteit. Ze waren dinsdag 5 februari 2019 aanwezig op een zogenoemd 'stadsgesprek' in P60 om hun toekomstvisie te geven op de mobiliteit in Amstelveen.

Visie. De stad groeit en de regio is een hotspot in Nederland. Vervoer over weg en spoor neemt alsmaar toe. Nieuwe woningen en zelfs nieuwe woonwijken verrijzen. Er komen ook steeds meer toeristen. 'Naast dit alles, gaan de vernieuwingen op het gebied van verkeer en vervoersmiddelen hard. Denk aan snelle fietsen (e-bikes) en elektrische auto’s. Maar ook bijvoorbeeld de aansturing van verkeerslichten en innovaties voor betere doorstroming van verkeer. Ook geluidsbelasting en luchtkwaliteit zijn factoren om rekening mee te houden. Het is goed om aan de hand van een nieuwe mobiliteitsvisie de plannen voor de toekomst uit te werken. En dat doen wij graag met samen met de Amstelveners' - aldus Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Amstelveners denken mee over mobiliteit tijdens het 'stadsgesprek' met wethouder Ellermeijer in P60 op 5 februari 2019


Goede ideeën en suggesties. Vanuit de zaal kwamen er veel goede ideeën en suggesties. Zo bleek er een duidelijke behoefte te zijn aan ‘knooppunten’, waar reizigers makkelijk kunnen switchen van vervoermiddel, bijvoorbeeld door de auto ergens te parkeren en snel te kunnen overstappen op het ov of de fiets. Maar uiteraard was er ook aandacht voor actuele zaken; de verkeersveiligheid rond scholen. 'Dit blijft een punt dat we met prioriteit oppakken. Er is beleid geformuleerd om de verkeersveiligheid rond scholen verder te verbeteren.' zegt Ellermeijer

Speciale selectie. De selectie van bewoners die meedachten over een toekomstvisie op bereikbaarheid en mobiliteit gebeurde door een aselecte steekproef. Wethouder Ellermeijer: 'Op deze manier hebben alle Amstelveners een gelijke kans te worden uitgenodigd. Het is mooi te zien dat 150 mensen gehoor gaven aan deze uitnodiging en nog eens zo’n 50 mensen input gaven via de e-mail. De avond heeft op deze manier veel opgeleverd. Dit smaakt naar meer.'

Aselecte (volkomen bepaald door het toeval) steekproef? In de statistiek, kwaliteitsborging en enquêtemethoden is steekproeftrekking de selectie van een deelverzameling (een statistische steekproef) van personen uit een statistische populatie om de kenmerken van de gehele populatie te schatten. Statistici proberen ervoor te zorgen dat de steekproeven de populatie in kwestie vertegenwoordigen. Twee voordelen van steekproeven zijn lagere kosten en snellere gegevensverzameling dan het meten van de gehele populatie (red.).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.