Bijgewerkt: 18 juni 2024

Amstelveners slechter af met dit college

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
20-10-2005

In het Amstelveens Nieuwsblad van vorige week staat een artikel met as titel 'Voldaan college blikt vol trots terug'. Wij laten het aan de lezer over om de prestaties van dit centrumlinkse college te beoordelen. Wij zijn benieuwd hoeveel u er nog kan opnoemen.

GroenLinks-wethouder Regouin daagt ons echter uit door te stellen dat het vorige college - met een sterke rol van de VVD - een aantal kwesties had achtergelaten. Wij waren inderdaad nog met aantal zaken bezig die wij helaas niet meer af konden maken. Dat gebeurt uiteraard altijd bij een overdracht.

Wel kunnen wij zeggen dat Amstelveen er na ruim veertig jaar VVD in het college heel goed voor stond. Dit blijkt wel uit de vele prijzen en topposities in landelijke vergelijkingen die Amstelveen krijgt. Deze zijn het resultaat van decennia goed beleid. Daarnaast kreeg dit college een zeer welgevulde kas mee, de zogenaamde Kwaliteitsimpulsgelden, iets wat dankbaar aangegrepen werd om veel te kunnen uitgeven.

Wat ons aan het artikel echt stoort is dat wethouder Regouin volkomen blind lijkt voor het veel grotere aantal problemen dat dit college na haar vier jaar achterlaat. Dat is pas een echte waslijst. Wij willen de belangrijkste de revue laten passeren.

Ten eerste is er de grote lastendruk voor de Amstelveense burgers. Alle inwoners hebben gemerkt dat alle belastingen en tarieven zonder uitzondering enorm zijn opgeschroefd, meestal tientallen en soms zelfs honderden procenten. Dit is gebeurd tot soms absurde niveaus. Zo moeten de bouwleges komend jaar verlaagd want het huidige niveau blijkt wettelijk niet toegestaan te zijn. Al die tariefsverhogingen waren om maar meer te kunnen uitgeven. Heeft u daar iets positiefs van gemerkt?

Ten tweede is er de traagheid van dit college om te onderkennen dat er financiƫle tegenwind was. Daardoor is er veel te laat omgebogen waardoor de vrije reserves negatief geworden zijn. Pas nu, na bijna vier jaar heeft men eindelijk de noodzakelijke ombuigingsvoorstellen neergelegd. De daadwerkelijke uitvoering en de problemen daarvan worden dus ijskoud bij het volgende college neergelegd.

Ten derde is er de regenteske houding van dit college, die veel kwaad bloed heeft gezet, bij burgers maar ook bij instellingen. Zo hoeven wij niet op veel goodwill meer te rekenen bij de provincie of bij de omliggende gemeenten, als gevolg van de houding van Amstelveen bij de omlegging van de N201.

Een triest voorbeeld is ook het gedrag richting Schouwburg, die naast een algemene bezuiniging nog een extra bezuiniging van 100.000 euro opgelegd kreeg onder het motto dat de Filmzaal niet efficiƫnt zou zijn. De Schouwburg kon echter aantonen dat dit wel zo was en dat de Filmzaal relatief zelfs zeer goed draaide. Daarop kreeg men echter doodleuk te horen dat dit men daar geen boodschap aan had, de extra bezuiniging moest doorgaan.

Een vierde punt is de geplande woningbouw, waar dit college zo trots op is. De VVD vindt echter dat deze vaak niet past bij Amstelveen. De woningen komen soms te dicht op elkaar, waardoor er ook te weinig ruimte voor groen over blijft. Bovendien wordt er strikt vastgehouden aan het dogma dat eenderde sociale huurwoningen moeten zijn, terwijl in diverse onafhankelijke onderzoeken is vastgesteld dat er daar al meer dan genoeg van zijn. Zo komt er weinig terecht van de noodzakelijke doorstroming en krijgen mensen niet de kwaliteit van woningen die verlangd wordt in Amstelveen.

Een vijfde punt zijn de plannen voor de onderwijs-herhuisvesting, waar overigens het vorige college mee gestart is. Die is belangrijk en dit college is er terecht mee doorgegaan. Echter, men heeft de financiering sluitend gemaakt door jaarlijks 500.000 euro weg te halen bij de onderhoudskosten van andere objecten. Op die manier wordt begroten wel erg gemakkelijk, maar het is natuurlijk bij uitstek de problemen neerleggen bij een volgend college.

Een zesde punt betreft de invoering van de WWB. Regouin zegt trots te zijn op invoering van de Wet Werk en Bijstand. Als wethouder dien je natuurlijk wetten in te voeren maar het gaat om de uitvoering. Zolang Amstelveen nog geld kwijt raakt aan de WWB dan past
bescheidenheid aangezien we worden afgerekend op het resultaat landelijk. Dat betekent dat als Amstelveen het slechter zou doen dan het landelijke gemiddelde dit de Amstelveners flink wat geld kan gaan kosten. De resultaten hieromtrent moeten we dus nog maar afwachten.

Tot slot het groen. Om een relatief klein bedrag te bezuinigen heeft dit college het hakmes gezet in het mooiste bezit van Amstelveen: het groen. Tweeduizend bomen en nog meer struiken moeten gekapt. Het groen waar alle Amstelveners dagelijks zo veel plezier aan beleven.

Wij gaan er daarom vanuit dat u de afgelopen vier jaar het VVD-geluid heeft gemist in het bestuur van Amstelveen en in maart bij de verkiezingen gaat aangeven dat Amstelveen beter verdient.

De VVD fractie Amstelveen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.