Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Amstelveense raadsleden voor het betere openbaar vervoer

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD, GroenLinks, BBA, D66, PvdA-Amstelveen
12-07-2017

Het Vervoerplan 2018 moet veel meer rechtdoen aan Amstelveense behoefte! De Amstelveense gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het voorgestelde Vervoerplan 2018, dat vorige maand aan de gemeenteraad en inwoners gepresenteerd werd. Het lijkt erop, dat dit plan alleen Connexxion dient en daardoor de menselijke maat mist.

Voor een aantal raadsleden was dit nog meer de aanleiding om begin juni 2017 het Startsymposium 'Verbinding naar de Toekomst' van de Vervoerregio Amsterdam te bezoeken. De Vervoerregio presenteerde daar zichzelf als een flexibel en meedenkend orgaan, zoekend naar effectieve oplossingen en optimale bereikbaarheid voor een duurzame regio, waar het prettig wonen is en waar ook een sociale (vervoer)taak als belangrijk aandachtspunt geldt.

Van Connexxion wordt geëist, dat het vervoerplan afgestemd moet zijn op de huidige en toekomstige reisbehoeften van inwoners en bezoekers van de regio. Waarbij meer inwoners een HOV-halte (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) krijgen in de buurt en meer reizigers gebruik kunnen maken van snellere en frequentere verbindingen met betere aansluitingen en kortere wachttijden. In Vervoerplan 2018 leiden verschillende wijzigingen tot situaties die niet stroken met de door de Vervoerregio aangegeven uitgangspunten en doelstellingen. Ook constateren we, dat elektrificatie tot minder busvervoer leidt. Buslijn 199 rijdt korter en minder vaak

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2017)

Vlnr: Walter B. Vervenne (VVD-Amstelveen), Tessa van Wijnen (GroenLinks-Amstelveen), Jitze W. Bakker (BBA), Edwin van der Waal (D66-Amstelveen) en Harry J. van den Bergh (PvdA-Amstelveen) in de raadzaal van de gemeente Amsterdam op 11 juli 2017


Deze Schiphol-netbus gaat elektrisch rijden, maar wel met een gehalveerde route van Schiphol naar Westwijk en niet meer na 20.00 uur en niet meer in het weekend! Dit is geen acceptabele verandering, omdat de grote woonwijken in Amstelveen Zuid, met tienduizenden inwoners, duidelijk een directe relatie met Schiphol en Schiphol Oost hebben. Straks gaat deze bus niet meer door Bovenkerk rijden, waardoor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer niet meer mogelijk is vanuit Westwijk/Bovenkerk.

Daarnaast biedt de bestaande buslijn 199 in Amstelveen juist een goede noord-zuid busverbinding met bediening van diverse zorginstellingen, Ziekenhuis Amstelland en de OV-knooppunten Busstation Amstelveen en Station Amsterdam Zuid. Ook de dagelijkse bereikbaarheid van Camping & Hostel ‘Het Amsterdamse Bos’ is belangrijk voor de ondernemer en toeristen, die vanaf Schiphol reizen. Met dit plan wordt deze locatie in de avonden en in het weekend onbereikbaar.

Vermindering aantal haltes Rnet-lijn 347 en 357. Wij vragen de Vervoerregio om aandacht voor de veranderde haltering ten gevolge van het RNet-model. Door deze upgrade van lijnen 170 en 172 vervallen er in Amstelveen onevenredig meer haltes dan in onze omliggende gemeentes. Veel bewoners van Amstelveen-Noord zijn van deze maatregel de dupe. In dit gedeelte van Amstelveen is er tussen Busstation en Kalfjeslaan nog maar een halte over, halte Kruiskerk. De meest gebruikte halte Graaf Florislaan is gewoon te belangrijk om opgeheven te worden!

Bereikbaarheid Raadhuis en wijken. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het Raadhuis van Amstelveen niet verbeterd en al jaren ver onder de maat. Mede door de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is de parkeerdruk sterk toegenomen. Om het autogebruik af te laten nemen is een OV-verbinding tussen beide raadhuizen en het Busstation Amstelveen, met een grotere frequentie, zeer wenselijk. In het algemeen zijn buslijnen, die maar 1 x per uur rijden, op geen oplossing. Met deze versie van het Vervoerplan 2018 vult Connexxion het ontsluitend busvervoer in Amstelveen volstrekt onvoldoende in.

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio om hierover met Connexxion in gesprek te gaan en met acceptabele oplossingen te komen. De regioraadsleden Edwin van der Waal (D66-Amstelveen), Walter B. Vervenne (VVD- Amstelveen), Tessa van Wijnen (Groen Links- Amstelveen), Jitze W. Bakker (BBA) en Harry J. van den Bergh (PvdA-Amstelveen), namens de gemeenteraad van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.