Bijgewerkt: 26 september 2022

Amstelveense jogger overleden aan de Noorddammerweg

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen
07-06-2014

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer informeert de leden van het College van B en W en de gemeenteraad van Amstelveen

Geacht college, geachte leden van de raad,

Op de fietsbrug Noorddammerweg over de N201, tussen Uithoorn en Amstelveen, heeft donderdagavond 5 juni 2014 een inwoner van Amstelveen een hartinfarct gekregen, als gevolg waarvan hij later die avond is overleden. Volgens beelden die vandaag o.a. bij RTV Amstelveen te zien zijn, kon de ambulance niet bij de exacte plek van het ongeluk komen. Een fietspaaltje kon niet verwijderd worden, doordat het slot niet door de hulpdiensten geopend kon worden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer


Vandaag is de gemeente door enkele media hierover benaderd. In nauwe afstemming met de gemeente Uithoorn is besloten de communicatie via Uithoorn te laten verlopen. Het lijkt namelijk, of het tragische ongeval zich op Uithoorns grondgebied heeft afgespeeld. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de vrije doorgang van hulpdiensten, heeft de burgemeester van Uithoorn in een verklaring aan tv-zender SBS 6 aangegeven een onafhankelijk onderzoek te willen laten instellen. Dit onderzoek start dinsdag 10 juni 2014 en wordt uitgevoerd door de burgemeester van Amsterdam. Hieruit moet duidelijk worden, waar de verantwoordelijkheid ligt voor de betreffende fietspaaltjes en of het niet kunnen verwijderen van deze fietspaaltjes heeft geleid tot een vertraging voor de hulpdiensten.In overleg met RTV Amstelveen is besloten dinsdag meer aandacht te besteden aan dit onderwerp in een gesprek met ondergetekende. Voor zover mij nu bekend, bent u met het bovenstaande zo goed mogelijk geïnformeerd over hetgeen heeft plaatsgevonden. Mochten de ontwikkelingen hiertoe de komende dagen aanleiding geven, dan zal ik u vanzelfsprekend aanvullend informeren. Onze gedachten gaan uit naar de familie van het slachtoffer.

Hoogachtend, Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder VerkeerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.