Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Amstelveense coalitie VVD, D66 en PvdA?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-05-2018

Op vrijdagmiddag 18 mei 2018 hebben Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) een bericht uitgebracht aan de gemeenteraad van Amstelveen over het proces van de coalitievorming:

³Geachte leden van de Raad, 

Afgelopen dinsdag hebben wij u het concept collegeprogramma Amstelveen 2018-2022 toegestuurd ter bespreking in uw partijen. Wij zijn u bijzonder erkentelijk voor de gedegen inhoudelijke reacties die wij zo snel hebben mogen ontvangen op dit stuk. De bereidheid tot samenwerken met VVD en D66 en het constructief meedenken over een goed programma voor Amstelveen is groot gebleken. 

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Herbert Raat en Floor Gordon op 28 maart 2018 tijdens de coalitie-onderhandelingen in het raadhuis


De SP heeft inhoudelijk positief gereageerd, maar daarbij ook geconcludeerd dat het in het belang van Amstelveen nu beter is met andere partijen, die dichter bij de visie van VVD en D66 staan, te kijken of op korte termijn een stabiel college te vormen is. Op woensdag en donderdag hebben wij gesprekken gevoerd met een aantal partijen die qua bereid zijn en mogelijkheden zien om samen met VVD en D66 een meerderheidscoalitie te vormen. 

Wij hebben gesproken met de PvdA, CU, CDA, GroenLinks en AVA. Deze openhartige gesprekken hebben wij als prettig en zeer constructief ervaren. Op basis van de gevoerde gesprekken lagen er verschillende opties open voor het vervolg van de coalitievorming. Wij hebben deze opties open voorgelegd aan onze fracties. Alles afwegende is de conclusie van zowel de VVD als D66 fractie om nu verder te onderhandelen met de PvdA.

Wij willen graag nogmaals benadrukken dat wij in het akkoord op hoofdlijnen ruimte laten voor verdere inbreng van de Raad. Zo kan iedere partij zijn rol blijven spelen en initiatieven ontplooien om invulling te geven aan het bestuur van deze stad.

Hartelijke groeten,

Herbert Raat en Floor Gordon'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.