Bijgewerkt: 22 juli 2024

Amstelveense afvalstoffenheffing onder inflatiecorrectie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2008

Het afgelopen jaar is er in Amstelveen veel gebeurd op het gebied van afvalinzameling. Door alle veranderingen zo efficiënt mogelijk op te vangen tegen zo laag mogelijke kosten is Amstelveen er in geslaagd de afvalstoffenheffing niet verder te moeten verhogen dan met de inflatiecorrectie van vijf procent.

Na een langdurige samenwerking is er een einde gekomen aan de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Uithoorn. Amstelveen blijft waar mogelijk wel inkomsten genereren door haar afvaloverlegstation tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden. Daarnaast blijft zij het afvalbrengstation van Uithoorn bemensen en leegt zij ook nog de ondergrondse containers van deze gemeente.

Afvalcontainer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ondergrondse afvalcontainers in Amstelveen voor papier en restafval


De inzameling van bedrijfsafval staat al jaren onder druk. Door intensief te zoeken naar nieuwe klanten, langdurige contracten af te sluiten en de kosten zo laag mogelijk te houden, heeft de gemeente het inzamelen van bedrijfsafval weer levensvatbaar gemaakt.

Verder wijzigt het systeem van afvalinzameling, bouwt de gemeente een nieuwe gemeentewerf en gaat zij vanaf 2009 zelf de afvalstoffenheffing innen. Al deze ontwikkelingen vragen de nodige investeringen. De gemeente Amstelveen is van mening dat de tarieven van de afvalstoffenheffing kostendekkend moeten zijn. Zij is dan ook genoodzaakt de afvalstoffenheffing per 1 januari 2009 met vijf procent aan te passen.

De gemeenteraad behandelt dit onderwerp naar verwachting op 25 juni 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.