Bijgewerkt: 24 juli 2024

Amstelveense Sportkampioenen van 2008 gehuldigd

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
23-01-2009

Op donderdagavond 22 januari 2009 huldigde Amstelveen haar sportkampioenen van 2008 in P60. Genomineerde sportverenigingen waren: Amstelveense Rugby Club 1890 (ARC), ASV de Poelster, Hockeyvereniging Myra en Kanovereniging Frisia.

Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De concertzaal van P60 is helemaal vol met mensen


Op het podium van P60 hing een groot scherm met de tekst: De gemeente Amstelveen en het Amstelveens Sportbedrijf heten u van harte welkom op de Kampioenenhuldiging 2008. Om een uur of 5 begon de zaal vol te lopen met mensen, die op een of andere manier betrokken zijn met sport in de gemeente. Ook veel raadsleden kwamen naar de happening en wethouder sport, Joss Tabak, was uiteraard ook aanwezig.

Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Buenting Dance-A-Holics openen de huldiging


De avond begon met een streetdance demonstratie door de BuentingSport Dance-A-Holics; 8 jonge meisjes in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar. De dansgroep behaalde de eerste plaats in Steenwijk van de NK Streetdance 2008 en bewezen hun kwaliteiten ook in P60.

Dirk Landsaat, directeur van het Amstelveens Sportbedrijf verwelkomde de aanwezigen en zei onder andere, dat het dit jaar waarschijnlijk de laatste keer is, dat het sportbedrijf deze gebeurtenis organiseert, want volgend jaar zou de Stichting Topsport Amstelveen dat doen.

Daarna kwam presentatrice Barbara Barend op het podium en begeleidde de uitreiking. Wethouder sport, Joss Tabak (VVD) werd naar het podium geroepen en ze vertelde dat de sportverenigingen het hart van Amstelveen zijn, waar bij meer dan 100 verenigingen duizenden mensen sporten dag in dag uit.

Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dirk Landsaat, directeur Amstelveens Sportbedrijf, verwelkomt iedereen, die naar de huldiging is gekomen


Vervolgens zei ze: “De sport zit in het DNA van de Amstelveners en wonder boven wonder, huldigen wij elk jaar hier op het podium tientallen Nederlandse kampioenen.” Daarna huldigde ze de Amstelveense Rugby Club 1890 (ARC), die de vereniging van het jaar 2008 is geworden. Zij prees de vereniging om haar ambitie, succesvolle samenwerking met andere ook niet- sportorganisaties en de ledengroei onder jeugd.

Naast de verkiezing tot sportvereniging van het jaar werden ook alle Amstelveense sportkampioenen van 2008 op nationaal niveau in het zonnetje gezet. Dit jaar waren dat er 42 uit veertien verschillen takken van sport!

Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Barbara Barend interviewt Joss Tabak, wethouder sport


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De mensen in de zaal luisteren naar de toespraak van Joss Tabak


Ook de uitreiking van de Rabobank Stimuleringsprijs stond op het programma. Bij de meisjes werd Lianne de Vries 18 jaar (voetbal, Amstelveen Heemraad, Nederlands team) verkozen tot Jong Talent van het jaar. Yannick Mahieu 13 jaar (atletiek, Phanos) ging er bij de jongens met deze prijs vandoor.

De jury voor de verkiezing van de Amstelveense sportvereniging 2008 bestond dit jaar uit de dames Marga van Herteryck, Esther Veenboer en de heer Rien Alink (allen raadsleden) en de heren Henk Godthelp (Amstelveens Nieuwsblad), Piet de Graaf (SPA) en Dirk Landsaat (Amstelveens Sportbedrijf). Het secretariaat van de jury werd gevoerd door mevrouw Michelle van Ham, medewerkster kabinetszaken van de gemeente.

“Met veel respect voor de presentatie en prestaties van de verenigingen, zoals ASV de Poelster, Hockeyvereniging Myra, Kanovereniging Frisia, OHC (Oude Heren Club), Roeivereniging Okeanos, Voetbalvereniging RKAVIC, heeft de jury echter unaniem besloten de verenigingsprijs 2008 toe te kennen aan: de Amstelveense Rugby Club 1890”.

Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het bestuur van de Amstelveense Rugby Club 1890 ontvangt van de wethouder de prijs en een cheque van 2500 euro


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een van de jonge kampioenen: René de Jong


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De oorkondes wachten op de kampioenen


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Barbara en haar vader Frits Barend op het podium tijdens de introductie van een kampioen


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Frits Barend neemt de presentatie over


Sportkampioen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De zwemkampioenen van 2008


Oordeel jury:

“Nadat in de voorgaande jaren de Amstelveense Rugby Club 1890 al tweemaal volkomen terecht werd genomineerd, is de jury van oordeel dat de vereniging thans de prijs meer dan verdient. Ondanks het feit dat de vereniging afgelopen seizoen wat betreft haar topteam in zwaar weer terecht kwam, heeft dat op het elan van de club als zodanig geen enkele invloed. En dat zien wij overigens wel eens anders gebeuren.

ARC is ijverig voortgegaan op de weg die zij enkele jaren geleden is ingeslagen: een club te zijn waar iedereen ongeacht haar of zijn afkomst zich thuis voelt, waar respect voor elkaar niet louter bij woorden blijft, maar op en rond het rugbyveld ook zichtbaar is. De vereniging hanteert daarvoor een set regels die als bijzonder educatief voorbeeld mogen gelden.

Het feit dat thans alle spelers van het Nederlands Gay Rugbyteam bij ARC lid zijn onderstreept “de moed van de club” om een niet makkelijke ingeslagen weg met enthousiasme en succes te vervolgen”.

“De jury complimenteert de club met de ledengroei onder de jeugd. Voor een toch “kleine sport” in Nederland zeker een prestatie van formaat. Het mag worden gezien als een groot succes voor het relatief grote aantal vrijwilligers dat zich wekelijks inzet om de jeugd in deze sport op te voeden en als lid te behouden”.

“De jury stelt voorts vast dat ARC ook op de sociale en overige criteria die voor het toekennen van de verenigingsprijs gelden ook dit jaar weer hoog scoort. Ondermeer succesvolle samenwerking met andere ook niet- sportorganisaties zoals scholen en naschoolse opvang en het bevorderen van internationale contacten typeren de ambitie van de vereniging om meer te willen zijn dan louter een club waar men (overigens heel goed) rugby kan (leren) spelen”.

“De jury is ervan overtuigd dat het toekennen van de prijs door B en W een extra stimulans zal zijn om in de komende jaren in vele opzichten te blijven groeien”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.