Bijgewerkt: 4 maart 2024

Amstelveenlijn naar Aalsmeer doortrekken niet haalbaar

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
27-09-2013

De Stadsregio Amsterdam heeft met een zogenoemde 'quickscan' onderzocht, of het haalbaar is om de Amstelveenlijn door te trekken naar Aalsmeer. Het zou gaan om het doortrekken van een kilometer tramlijn vanuit Uithoorn. Uit dit onderzoek blijkt, dat het doortrekken van deze tram te weinig reizigers zal trekken en te veel zal kosten.

In het onderzoek is onder andere rekening gehouden met het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Aalsmeer in 2020, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de bezoekersaantallen van Bloemenveiling FloraHolland. Om een tramverbinding naar Aalsmeer aan te kunnen leggen zijn ongeveer 6.000 tot 9.000 reizigers per dag nodig.

trein Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2002)

De verlaten treinbaan in Amstelveen die in mei 1915 op het spoornet Amsterdam-Uithoorn werd aangesloten. Het beginpunt was het Haarlemmermeerstation. Tot 1950 werd de lijn gebruikt voor personenvervoer en tot 1972 voor goederenvervoer. In 1972 werd de spoorlijn uiteindelijk gesloten. Heden ten dagen rijden alleen nog in de zomermaanden de museumtrams op dit spoor


Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat de tram naar Aalsmeer maximaal 3.000 reizigers zal trekken. Wanneer de tram zes keer per uur zou rijden, zitten er in de spits tussen Aalsmeer en Amstelveen Westwijk gemiddeld slechts 17 tot 23 mensen in iedere tram. Buiten de spits zou dit aantal nog lager zijn.

De investeringen die nodig zijn om de tramverbinding tot stand te brengen zijn te hoog in verhouding tot het aantal reizigers. Het advies is dan ook om te blijven uitgaan van een busverbinding en te bekijken, welke maatregelen de kwaliteit van het busvervoer verder kunnen verbeteren.

Door toekomstige toeristische en economische ontwikkelingen is het mogelijk, dat de vervoerswaarde later wel hoog genoeg zal zijn voor het doortrekken van de Amstelveenlijn. Het streven is dan ook een eventuele toekomstige verlenging van de Amstelveenlijn naar Aalsmeer langs de nieuwe N201 niet onmogelijk te maken.

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen onderzoeken nog op welke wijze de noodzakelijke ruimtelijke reserveringen voor een mogelijk toekomstig tramtracé kunnen worden gefaciliteerd.

Verkenning Uithoorn

Het onderzoek naar het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn, in de vorm van een verkenning, is nog in volle gang. Eerder wees een quickscan uit, dat deze verbinding kans van slagen kan hebben. Dit wordt nu nader onderzocht, onder andere door een goede analyse van het huidig OV-gebruik te maken.

Eind dit jaar is het rapport gereed en besluiten eerst de gemeenten Uithoorn, Amstelveen, Aalsmeer en de provincie Noord-Holland en vervolgens het dagelijks bestuur van de Stadsregio, of er een planstudie voor dit project zal volgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.