Bijgewerkt: 20 juli 2024

Amstelveenlijn is geen onderwerp van discussie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-04-2010

De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het Rijk bevat heroverwegingen van de rijksbijdrage aan regionale weg- en openbaar vervoer projecten.

Dit zou betekenis kunnen hebben voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen. De gemeente Amstelveen stelt zich op het standpunt dat de opwaardering van de Amstelveenlijn tot metrokwaliteit niet ter discussie staat.

Om de rijksuitgaven te verlagen, is een ambtelijk rapport opgesteld met daarin verschillende heroverwegingen van voorziene kosten, onder andere op het gebied van infrastructuur. Eén van de opties is de maatschappelijke kosten en baten analyses (MKBA’s) van regionale weg- en openbaar vervoerprojecten opnieuw te bezien in relatie tot de rijksbijdrage.

Goed openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid van Amstelveen in de regio. Het college van B&W houdt vast aan de uitgangspunten van het raadsbesluit en gaat er vanuit dat de Amstelveenlijn er komt conform de afspraken die gemaakt zijn in de regio.

Na de verkiezingen op 9 juni 2010, kunnen de ambtelijke heroverwegingsrapporten meegenomen worden in de besluitvorming van het rijk. Tot die tijd zal de gemeente samen met de regio alles in het werk stellen om het rijk ervan te overtuigen dat de Amstelveenlijn van groot belang is om het openbaar vervoer in de regio een kwaliteitsimpuls te geven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.