Bijgewerkt: 18 juni 2024

AmstelveenSport, nieuwe naam, frisse start en volop in beweging

Nieuws -> Sport

Bron: AmstellandSport/Herman Kleintjes
07-03-2019

In het laatste nummer 3de jaargang - maart 2019 van het sportmagazine Amstelland Sport staat een artikel geschreven door Herman Kleintjes over AmstelveenSport. Hierbij de herpublicatie van:

'Sportbedrijf Amstelveen heet vanaf dit jaar AmstelveenSport. Het is niet het enige dat er veranderd is of wat er in de komende jaren zal gaan veranderen. Als het aan de kersverse nieuwe directeur Heleen van Ketwich Verschuur ligt, gaat AmstelveenSport zich met een heel ander elan manifesteren, de wijken in en veel zichtbaarder worden.

Bij AmstelveenSport spat de ambitie ervan af. In het verleden is er het één en ander misgegaan bij het toenmalige Sportbedrijf Amstelveen. Intern liepen de medewerkers op hun tenen, extern was het vertrouwen in het sportbedrijf geschonden. De negatieve ontwikkelingen en geluiden noopten tot stevig ingrijpen. Interim-directeur Peter Verdaasdonk werd aangesteld en moest een rigoureus herstructureringsplan doorvoeren, waar de gemeente diep voor in de buidel tastte.

Nu, zo’n twee jaar later is het herstructureringsplan afgerond. Na een maand snuffelstage in augustus vorig jaar, zit Heleen van Ketwich Verschuur zes maanden op de directeursstoel en ziet hoe AmstelveenSport weer is opgebloeid en dat de ambitie weer terug is. Heleen: 'Ik zat in de raad van toezicht, voordat ik directeur werd. De raad van toezicht en de interim-directeur zagen dat het onrustig was binnen het sportbedrijf. Het herstructureringsplan werd in maart 2016 gestart, de uitvoering heeft langer geduurd dan verwacht. Niet gek als je bedenkt dat de problemen een stuk hardnekkiger waren, dan van tevoren was ingeschat. In de eerste maanden na mijn aanstelling was dat ook nog voelbaar. Het vertrouwen zowel intern en extern moest hersteld worden.

Foto Amstelveen
(Foto Marcel Antonisse - 2018)

Heleen van Ketwich Verschuur is de directeur van AmstelveenSport


Ik ben er zelf heel open ingestapt en werd ook overal met open armen ontvangen. Ik heb de eerste maanden intern en extern met heel veel mensen gepraat en ben naar heel veel verenigingen gegaan. Dat werpt zijn vruchten af. Je voelt dat de sfeer heel erg veranderd is. Er wordt weer gelachen en er is minder ziekteverzuim. We zijn er nog niet, maar wel een flink eind op weg.' Het streven van Heleen is dat AmstelveenSport naar de gemeente toe steeds sterker haar rol pakt. Heleen: 'Dat houdt in dat we een betere adviseur worden, waardoor er een beter sportbeleid komt en waardoor wij dat sportbeleid ook weer beter kunnen uitvoeren. Waar we nu mee bezig zijn, is kritisch kijken hoe het eigenlijk gaat met het sportaanbod in Amstelveen.

Klopt het wel of zetten we trimtoestellen in een wijk, waar volgend jaar een bejaardentehuis komt. Kortom, klopt vraag en aanbod. Te vaak is het aanbod te gemeente breed. Ik ben meer van; ga de wijk in en kijk wat de wijk nodig heeft. Dat is ook de taak van de buurtsportcoaches of sportregisseurs. Dat team gaan we de komende jaren flink uitbreiden binnen onze afdeling Sportstimulering. We hebben Amstelveen verdeeld in gebieden en per gebied gaat een buurtsportcoach in kaart brengen wat er speelt in de buurt en hoe dat zich verhoudt met het sportaanbod. Altijd met het oog op de toekomst.'

'Wij hebben 23 accommodaties in beheer en bedienen zo’n 130 grote en kleine sportverenigingen', vervolgt Heleen: 'Maar er is natuurlijk veel meer, zeker als je naar de steeds grotere groep individuele sporters kijkt. Het in kaart brengen van het aanbod gaat veel verder dan onze accommodaties en verenigingen, want dat zijn ook de sportscholen en wandelgroepen. Onze missie is alle Amstelveners in beweging krijgen. We willen dus ook alles in kaart brengen zodat we mensen goed kunnen informeren over de mogelijkheden. Wij zijn het loket voor sport in Amstelveen. Daarom komen op het digitale sportplatform, wat in ontwikkeling is, ook alle sportaanbieders van Amstelveen.'

Op dit moment zijn de gemeente en AmstelveenSport bezig met de omzetting van de rechtsvorm van AmstelveenSport van Stichting naar B.V, dat betekent automatisch een zelfstandiger rol. Ook al blijft de gemeente de enige aandeelhouder en opdrachtgever van de nieuwe B.V, Heleen wil de uitvoering van het sportbeleid meer en zelfstandiger bij AmstelveenSport leggen.

Heleen: 'Dat is een intensief proces, maar voor de verzakelijking die we door willen voeren heel goed. Het zou toch mooi zijn als we in de toekomst een keer dividend aan de gemeente zouden kunnen uitkeren in plaats van onze hand op te houden. Maar we zijn op veel vlakken aan het nadenken over hoe het beter kan. Dat maakt het werk zo leuk. Geen dag is hetzelfde. Het is heel afwisselend van operationeel tot nadenken over de lange termijn. Zowel intern over wat je wilt zijn en wie je bent als extern over hoe je op de kaart staat en wilt staan. Dus ik zeg volop in beweging, op naar meer zichtbaar AmstelveenSport.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.