Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Amstelveen wordt millenniumgemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-08-2011

De gemeente Amstelveen wil haar bijdrage aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde samenleving bestendigen door zich aan te sluiten bij de Nederlandse millenniumgemeenten. Op deze manier wil Amstelveen duidelijker laten zien wat de stad bijdraagt aan de millenniumdoelen.

Ook creëert de gemeente hiermee meer draagvlak en synergie bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en samenleving voor het tot stand brengen van gezamenlijke initiatieven. De gemeenteraad beslist hierover op 21 september 2011.

In 2000 zijn wereldwijd acht millenniumdoelen vastgesteld om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. In 2007 startte de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar millenniumcampagne en riep hiermee haar leden op een actieve bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen.

Amstelveense bijdrage

CDA-wethouder Jan-Willem Groot: 'met dit predikaat kan Amstelveen haar maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen thuis en met haar partnersteden nog sterker neerzetten. Het is een mooi podium om nog meer resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding'.

JW Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Amstelveen levert al op verschillende manieren een bijdrage aan de millenniumdoelen. Zo is de gemeente is betrokken bij milieu- en armoedeprojecten in zusterstad Villa El Salvador (Peru) en gaat de gemeente zich richten op armoedebestrijding en duurzaamheid met haar toekomstige nieuwe partnerstad.

Daarnaast werkt zij samen met de Duurzaamheidspartners aan een beter klimaat. In 2008 initieerde de gemeente bovendien het netwerk Amstelveen Internationaal. Veel aangesloten organisaties zetten zich in met concrete projecten om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde millenniumdoelen.

Wereldwijd dragen landen, bedrijven en organisaties bij aan de millenniumdoelen door middel van allerlei voorlichtingscampagnes en projecten. In 2015 moeten de doelstellingen zijn gerealiseerd. Nederland telt tot nu toe 150 millenniumgemeenten. Voor meer informatie over de millenniumdoelen en wat Nederlandse gemeenten daaraan bijdragen kijk op www.millenniumdoelen.nl en www.millenniumgemeente.nl

Informatie over de bijdrage van Amstelveense organisaties aan de millenniumdoelstellingen is te vinden op www.amstelveen.nl/internationaal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.