Bijgewerkt: 18 oktober 2021

Amstelveen wordt 50 jaar in 2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2013

In 2014 draagt de gemeente de naam Amstelveen 50 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 50 jaar Amstelveen kan op vele manieren ingevuld worden. Door verbindingen te leggen tussen bestaande activiteiten en initiatieven. Ook nieuwe ideeën en initiatieven zijn welkom. Burgemeester Van Zanen roept bewoners en organisaties op hun ideeën te melden via 50jaar@amstelveen.nl .

De gemeente bestaat al heel lang onder de naam Nieuwer-Amstel. Het dorp Nieuwer-Amstel ontstond in 1278. Van klein veenwerkersgehucht is het dorp uitgegroeid tot een gemeente met bijna 85.000 inwoners. De stedelijke ontwikkelingen hebben er op 1 januari 1964 toe geleid de naam Nieuwer-Amstel te veranderen in Amstelveen. De kern Amstelveen was inmiddels groter dan het deel dat Nieuwer-Amstel heette. De naamsverandering was een logisch gevolg.

amsterveen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2002)

Amsterveen, ingekleurde gravure uit de 17de eeuw


Burgemeester Jan van Zanen: “50 jaar Amstelveen biedt een prachtige gelegenheid om te kijken naar wat Amstelveen allemaal in huis heeft. Er is veel om trots op te zijn: de parken en het Amsterdamse Bos, de musea en de culturele instellingen, de vitale wijken en het Stadshart, de sportverenigingen, de horeca en de internationale bedrijven, onze voorzieningen en bereikbaarheid. En natuurlijk Amstelveen is de op een na groenste gemeente van Nederland”.

2014 moet een jaar met feestelijke activiteiten worden van, voor en door de Amstelveners. Binnen de belangrijkste pijlers van Amstelveen groen, cultuur, sport en internationaal, vinden allerlei activiteiten plaats. Er wordt aangehaakt bij bestaande en jaarlijkse terugkerende activiteiten en initiatieven uit de stad. Ook nieuwe initiatieven in het kader van 50 jaar Amstelveen zijn welkom. Extra geld is niet beschikbaar. Alle activiteiten worden in een jaarkalender opgenomen.

Mogelijk willen instellingen, verenigingen, bedrijven en instellingen van het kader 50 jaar en daarbinnen een activiteit organiseren. Van de bibliotheek tot KLM, of van de brandweer tot Pinoké: iedereen is welkom. Zolang het maar past binnen de gedachte van 50 jaar Amstelveen.

Om te polsen, of hier belangstelling voor is, worden op 4 en 11 november 2013 bijeenkomsten georganiseerd. Ook kunnen mensen reageren via een speciale mailbox: 50jaar@amstelveen.nl

De aftrap van het themajaar is op 2 januari 2014 bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Vervolgens lopen de activiteiten het hele jaar door. Hoogtepunt van alle activiteiten 50 jaar in 2014 vormt uiteraard het bezoek van de Koning en Koningin op Koningsdag, zaterdag 26 april.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.