Bijgewerkt: 22 september 2023

Amstelveen wil tarieven parkeervergunningen voor bewoners verlagen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-02-2015

Het college van B en W van Amstelveen is van plan de parkeertarieven voor bewoners met 40 euro te verlagen. Uit de 'Evaluatie Parkeerevaluatie 2012' blijkt, dat de parkeerexploitatie 2014 een positief saldo kent. Het zo ontstane overschot geeft het college de ruimte een aantal doelstellingen uit het collegeprogramma te realiseren. De gemeenteraad beslist 18 maart 2015 over de voorstellen van het college.

Bewoners gaan 40 euro minder betalen voor hun eerste bewonersvergunning. Dit is in lijn met een eerdere toezegging van het college aan de gemeenteraad om, mocht daar ruimte voor zijn, de tarieven te verlagen. Deze verlaging zou in het ideale geval kunnen worden ingevoerd per 1 oktober 2015.

Daarbovenop wordt ook het bezoekersparkeren aanzienlijk vereenvoudigd. De zogenaamde 1 euro transactie via de webapplicatie komt te vervallen. Het saldo in uren wordt namelijk vervangen door euro’s, waardoor Ideal/Minitix enkel gebruikt hoeft te worden voor het opwaarderen van credits. Na het invoeren van het kenteken en gewenste parkeerduur wordt er automatisch 1 credit afgeschreven.


Grotere kaart weergeven De betaalde parkeerplaats bij restaurant 'Aan de Poel' in het Oude Dorp van Amstelveen wordt blauwe zone parkeren


Voor bezoek van medisch zorg professionals (huisartsen, tandartsen e.d.) is eind 2014 een nieuw bezoekerssysteem opgezet. Voor bewoners met mantelzorg is eind 2012 een vergunningensysteem opgezet, dat tegemoet komt aan de wensen. Voor beide vergunningen is verder aanpassing vooralsnog niet nodig.

Het college is verder van plan het betaald parkeren in het Oude Dorp/ Aan de Poel om te vormen naar een blauwe zone. Een enquête in 2014 heeft aangetoond, dat bewoners en ondernemers hier een groot voorstander van zijn. In het collegeprogramma is verder aangegeven onderwijsinstellingen tegemoet te willen komen in de kosten van het vergunning parkeren.

Naast deze voorstellen wil het college in de eerste helft van 2015 verder onderzoek doen naar de verschillende scenario’s om in woongebieden blauwe zones te creëren. In sommige wijken wordt door bewoners veel overlast ervaren van langparkeren door bijvoorbeeld forenzen. Zo hebben onlangs bewoners van het noordoostelijk deel van Randwijck aangegeven, dat er sprake was van extreem veel overlast. Ook zal in deze periode extra aandacht worden gegeven aan de parkeerproblematiek rond wijkwinkelcentrum Kostverlorenhof.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: “Nadat we najaar 2014 al het betaald parkeren bij het raadhuis hebben vervangen door een blauwe zone, willen we in 2015 de volgende stappen zetten met de uitvoering van het collegeprogramma. Het verwachte overschot willen we gaan gebruiken voor wat we hebben beloofd: lagere tarieven vergunningen voor bewoners, afschaffen van betaald parkeren Oude Dorp en een financiële tegemoetkoming voor de vergunningen voor onderwijsinstellingen. Ik hoop, dat de uitkomsten uit het onderzoek naar de blauwe zones voldoende aanleiding geeft om deze ook op andere plekken te realiseren.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.