Bijgewerkt: 27 september 2022

Amstelveen wil haar internationale betrokkenheid behouden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2010

Kaders beleid internationale betrekkingen 2011 - 2014

Het college van B en W van Amstelveen heeft een nieuw concept-beleidskader internationale betrekkingen 2011 – 2014 opgesteld. De gemeente wil op deze wijze een bijdrage leveren aan het profiel van Amstelveen als betrokken internationaal georiënteerde stad en aan het bevorderen van kennis en innovatie binnen een Europese context.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidskader is enerzijds gekeken naar de resultaten van de afgelopen jaren, de vele bijdragen vanuit de bevolking en anderzijds het perspectief dat internationale betrekkingen vanuit de huidige context met de inzet van zeer bescheiden middelen kunnen bieden. De voorstellen worden op 12 oktober 2010 voorgelegd aan het netwerk Amstelveen Internationaal en zullen vervolgens aan de Gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Peru Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Peruaanse en Amstelveense scholieren voor het jongerencentrum 'De Bajes' in september 2008


Om inhoud te geven aan de internationale betrokkenheid richt de gemeente Amstelveen zich enerzijds op de relaties met de partnersteden en anderzijds op het faciliteren van het netwerk Amstelveen Internationaal. De gemeente ondersteunt het zeer gevarieerde particuliere initiatief met een ‘premie-op-actie’ regeling die voorziet in een financiële bijdrage voor activiteiten die het draagvlak voor internationale samenwerking in Amstelveen bevorderen.

Ook het thema jongeren krijgt aandacht binnen het voorgestelde beleidskader. Internationalisering is een middel om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. En omgekeerd. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende initiatieven van P60, scholen en de Xplore-jongerenuitwisseling met partnerstad Villa El Salvador in Peru.

Deze jongerenuitwisseling heeft veel aandacht gegenereerd via nieuwe media en via presentaties en bezoeken. Het Europese programma ‘Youth in Action’ biedt tenslotte ook diverse mogelijkheden om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te stimuleren.

Als het gaat om kennis en innovatie ligt de focus op samenwerking met de Europese partnersteden en het aanboren van Europese fondsen om de realisatie van lokale doelstellingen (onder meer op het terrein van duurzaamheid) mogelijk te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.