Bijgewerkt: 14 juli 2024

Amstelveen wil extra 5 miljoen euro voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-05-2022

Op 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met de voorfinanciering van € 5 miljoen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op 5 april is voor € 4,6 miljoen ingezet, waarvan € 2,7 miljoen accommodatiekosten betreft (hotel, maaltijden en verder nog kosten voor onder andere beveiliging).

Het budget voor accommodatiekosten is toereikend t/m eind juni 2022. Voor verlenging van de contracten of andere vorm van opvang is wederom een substantieel bedrag nodig. Via dit voorstel wordt een aanvullend budget gevraagd om de opvang te continueren na 30 juni 2022 inclusief aanvullende uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs, leefgeld en maatschappelijke voorzieningen. De verwachting is dat de accommodatiekosten lager zullen zijn doordat minder maaltijden verstrekt hoeven te worden, maar daar staat tegenover dat de uitgaven voor leefgeld toenemen.

De voorfinanciering van de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne wordt t/m 30 juni 2022 thans begroot op € 4,6 miljoen. Om voortvarend contracten af te kunnen sluiten is aanvullend budget nodig van in eerste instantie € 5 miljoen. Zeker de kosten voor accommodatie en leefgeld lopen "fors in de papieren".Het Rijk heeft aangegeven de kosten voor opvang te vergoeden en hiervan uitgaande betreft het aanvullende budget een voorfinanciering totdat de bijdrage van het Rijk is ontvangen. Dit bedrag komt dan weer ten gunste van de algemene reserve. Of de nu gevraagde aanvullende voorfinanciering toereikend is hangt af van de voortvarendheid die het Rijk toont bij het vergoeden van de voorgeschoten kosten en van het verdere verloop van de crisis.

In de 1ste tijdvakrapportage 2021 is door de raad een tweede tranche van € 5 miljoen toegekend voor ondersteuning lokaal coronabeleid. Begin 2021 leek het tot dan toegekende budget van € 10 miljoen snel te worden overschreden. In de raadsbrief van 5 april (Z20-083750/D22-083162) is een actuele stand van het Lokaal coronafonds verstrekt per eind maart 2022. Daaruit blijkt dat € 9,2 miljoen is besteed van het verstrekte budget van € 15 miljoen. De mutaties ten laste van dit fonds worden steeds beperkter. Aansluitend bij het landelijk vervallen van alle coronamaatregelen zou in de huidige omstandigheden de tweede tranche van € 5 miljoen kunnen vrijvallen. Deze vrijval kan dan worden benut/ingezet worden om het voorgestelde voorfinancieringsbedrag te dekken.

Om slagvaardig aan de slag te kunnen met de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne heeft het college van Amstelveen aan de Amstelveense raad voorgesteld een 'Lokaal werkbudget Oekraïne' van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. Op 29 maart 2022 heeft de gemeenteraad dit bedrag beschikbaar gesteld.

De voorfinanciering van de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne wordt t/m 30 juni 2022 thans begroot op € 4,6 miljoen. Om voortvarend contracten af te kunnen sluiten is aanvullend budget nodig van in eerste instantie € 5 miljoen. Zeker de kosten voor accommodatie en leefgeld zijn substantieel. Of deze tweede tranche van € 5 miljoen toereikend is hangt af van de voortvarendheid die het Rijk toont bij het vergoeden van de voorgeschoten kosten en hoe lang de vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen blijven.

Foto Amstelveen
(Bron Herbert Raat - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën sprak ook aan het einde van de raadsvergadering op 18 mei 2022 en zei: 'Als het gaat om het Rijk, dat is misschien toch wel iets om even gezegd te hebben. Want daar maken wij ons wel een beetje zorgen over. Het Rijk heeft ons opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen. Nou Amstelveen doet dat. Andere steden doen dat ook. En nu merken wij toch wel een beetje wat ik net met meneer Berkhout over gehad, de jeugdzorg. Ja, daar heeft het ook ontzettend lang geduurd voordat het Rijk dan doorkomt vanuit de verschillende ministeries. En we zien nu ook wel een beetje diezelfde stroperigheid. Dus we zijn van plan om vanuit de verschillende achtergronden van ons als college van B en W om Den Haag op te zoeken en ook om te kijken of we met andere gemeenten kunnen optrekken om beste kabinet prima dat je allemaal ons oproept maar zorg er ook voor dat je een eenheid bent en dat je gewoon de gemeente ook heel snel compenseert, want het gaat natuurlijk om vreselijk veel geld dat we aan het uitgeven zijn'In de raadsbrief van 5 april 2022 van het Lokaal coronafonds (Z20-083750/D22-083162) is een actuele stand van het fonds verstrekt per eind maart 2022. Daaruit blijkt dat € 9,2 miljoen is besteed van het verstrekte budget van € 15 miljoen. De mutaties ten laste van dit fonds worden steeds beperkter en de tweede tranche van € 5 miljoen zou kunnen vrijvallen. Deze kan dan worden benut/ingezet worden om het voorgestelde voorfinancieringsbedrag te dekken van het 'Lokaal werkbudget Oekraïne.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.