Bijgewerkt: 3 december 2023

Amstelveen wil de overlast door Schiphol verminderen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-05-2019

'Ruim 100 jaar geleden is in de buurt van het toenmalige Fort Schiphol een vliegveld aangelegd. Niemand heeft kunnen vermoeden dat het vliegverkeer na de Tweede Wereldoorlog zo'n hoge vlucht zou nemen. De luchthaven Schiphol ligt inmiddels in het meest verstedelijkte gebied van ons land. Door de sterke groei van het aantal vluchten op Schiphol raakt de balans tussen lusten en lasten in Amstelveen uit beeld. Er is een nieuw vergezicht nodig voor de volgende 100 jaar. Dat is belangrijk voor de toekomst van de luchtvaart als motor van onze economie én voor de leefbaarheid van gemeenten rondom Schiphol. Dat vraagt leiderschap, ook op landelijk niveau. Vanuit Amstelveen pleiten wij voor de aanleg van een vliegveld in zee. Dat is op lange termijn de enige manier om de balans tussen leefbaarheid en werkgelegenheid vanuit de luchtvaart voor Amstelveen en de regiogemeenten te herstellen. Verplaatsing van een deel van de luchtvaart naar zee biedt kansen voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze regio.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Luchtfoto van Fort Schiphol uit 1925. Linksboven is een gedeelte van het vliegveld zichtbaar. Fort aan het Schiphol was een fort in de Haarlemmermeer dat werd aangelegd bij de droogmaking van de Haarlemmermeer om de Posten van Krayenhoff ter verdediging van Amsterdam aan te vullen. Later werd het fort binnen de Stelling van Amsterdam de basis van het militair vliegkamp Schiphol, dat uitgroeide tot Luchthaven Schiphol. Het fort aan het Schiphol is door de provincie Noord-Holland in 1934 gesloopt om plaats te maken voor de Schipholdraaibrug


Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

De Nederlandse DC-2 Uiver (PH-AJU) in oktober 1934 aangekomen op Schiphol en de crew werd door KLM directeur Albert Plesman (1889-1953) ontvangen. Uiver is het woord voor ooievaar in het Betuws dialect


Het vastlopen van het regionale overleg over de groei van Schiphol laat zien dat de tijd van polderen voorbij is. Het dagelijks woongenot in delen van de stad is verstoord door het toenemend vliegverkeer. Vooral de vluchten in de nacht zijn een bedreiging voor de gezondheid van veel Amstelveners. Op korte termijn zijn maatregelen nodig die de geluidsoverlast van laagvliegende vliegtuigen terugdringen. Ook de veiligheid, luchtkwaliteit en behoud van werkgelegenheid vanuit de luchtvaartsector hebben onze bijzondere aandacht. Groei van Schiphol is voor Amstelveen geen onderwerp van gesprek vóórdat beleid om die overlast tegen te gaan heeft geresulteerd in daadwerkelijke maatregelen. Wij gaan daarover rechtstreeks in overleg met Schiphol, politieke partijen in de Tweede Kamer en het ministerie in Den Haag. Daarbij zoeken wij bondgenoten in de regio als die onze belangen ondersteunen.' Schrijft Herbert Raat wethouder Schiphol in het voorwoord van het Position Paper.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een KLM vliegtuig boven de Amsterdamseweg tijdens landing boven Amstelveen richting de Buitenveldertbaan op 31 juli 2016 15 uur 45


De gemeente Amstelveen zet zich de komende jaren meer in om de overlast van Schiphol voor inwoners terug te dringen. In het Position Paper Schiphol (pdf 9 pagina’s) werkt het college de koers uit het coalitieakkoord 2018-2022 uit. Uitgangspunt is dat eventuele groei van Schiphol alleen kan in balans met maatregelen waarbij de overlast door geluid en luchtvervuiling niet toeneemt.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2018)

Screenshot van de Flighttracking pagina op 19 februari 2018 10 uur 15 met het vliegverkeer boven Schiphol. Volgens de Schiphol Group reisden in de eerste maand van 2018 reisden 4,9 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Een groei van 7,6% ten opzichte van 2017


'De grens qua overlast is bereikt. Alles dat kan bijdragen aan de vermindering van overlast moet op de korte termijn worden ingezet. Op de lange termijn is een vliegveld in zee onvermijdelijk. In het belang van de veiligheid en het leefklimaat voor omwonenden' - aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol


In het document staat dat Amstelveen inzet op de veiligheid, gezondheid en lokale werkgelegenheid. Belangrijk is dat Amstelveen eerst wil praten over de vermindering van de overlast voordat er gesproken kan worden over de toename van het aantal vluchten. De aandacht gaat met name uit naar gebruik van de Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan en de nachtvluchten. De groei van geluidsoverlast komt met name door het toenemend gebruik van deze banen en doordat het aantal nachtvluchten is gestegen.

Amstelveen werkt actief samen met de gemeenten in de regio en de provincie. Daar waar specifiek Amstelveense belangen aan de orde zijn trekt de gemeente op met de vertegenwoordigers van onze inwoners in het Schipholoverleg. Het Amstelveense belang moet daarbovenop sterker doorklinken in Den Haag. De gemeente zal actief contact opzoeken met het ministerie en politieke partijen in de Tweede Kamer. Het Position Paper Schiphol staat op de agenda van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 21 mei. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 12 juni 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.