Bijgewerkt: 5 december 2021

Amstelveen weer betrokken bij ontwikkeling N201

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-09-2008

Gemeente en provincie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De colleges van de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland willen op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen over de N201, A9 en het Regionaal Hoogwaardig OV-knooppunt Carmenlaan. De gemeente Amstelveen kan zo volop deelnemen aan de (verdere) ontwikkeling van de N201.

In de samenwerkingsovereenkomst,

die gaat over de bereikbaarheid en leefbaarheid van Amstelveen nu en in de toekomst, staan duidelijke financiële afspraken en ook afspraken over verantwoordelijkheden en risico’s.

N201 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bij Uithoorn, richting Mijdrecht op de N201 is al feest. Om 15 uur is de dagelijkse file al begonnen


Amstelveen neemt weer deel aan het Bestuurlijk Overleg van het project N201+ en stelt de aanleg voor een ongelijkvloerse kruising bij de Zijdelweg veilig als onderdeel van de opwaardering van de N201. De provincie ziet het belang van deze ongelijkvloerse kruising voor de N201 en is dan ook bereid deze aan te leggen.

De provincie erkent verder het belang van de ondertunneling en gebiedsontwikkeling A9 en de realisatie van een regionaal hoogwaardig openbaarvervoersknooppunt bij de Carmenlaan. In de overeenkomst geeft de provincie aan in beide projecten te zullen gaan participeren.

De gemeenten Amstelveen en Uithoorn

willen graag een ongelijkvloerse kruising bij de Zijdelweg. Beiden gemeenten financieren 2/3 deel van deze ontwerpwijziging, de provincie is bereid het overige deel van de kosten te financieren en ook alle bijbehorende risico’s volledig voor haar rekening te nemen.

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de samenwerking van Amstelveen met de andere partijen rond de N201 weer nieuw leven ingeblazen. Amstelveen kan weer deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg als de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer instemmen met de toetreding.

Zijdelweg Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De kruising van de Zijdelweg N521 en de Provincialeweg N201 in Uithoorn op 9 september 2008 om 17 uur 20


Belangrijke voorwaarde is,

dat Amstelveen 18 miljoen euro bijdraagt aan het project, zoals in de begroting van het project is voorzien. De gemeenteraad heeft in 2006 12,2 miljoen euro beschikbaar gesteld en dat bedrag dient nu met 5,8 miljoen euro verhoogd te worden.

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp in zijn vergadering van 7 oktober. Provinciale Staten behandelen naar verwachting op 6 november de samenwerkingsovereenkomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.