Bijgewerkt: 1 februari 2023

Amstelveen voert actie tegen slecht onderhoud van panden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-04-2015

Amstelveen treedt op tegen vervallen panden. Vooral de panden aan de toegangswegen krijgen bijzondere aandacht, de zogenaamde 'Poorten van Amstelveen'. Prioriteit ligt bij panden die niet aan technische eisen voldoen en waarbij sprake is van welstandsexcessen. Dit blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015.

Het college schrijft in eerste instantie eigenaren aan van vervallen panden aan de Amsterdamseweg, Legmeerdijk, Beneluxbaan, Oranjebaan en Bovenkerkerweg. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Handhaving: ’We beginnen met de toegangspoorten van Amstelveen, omdat dit de visitekaartjes van de gemeente zijn. Te beginnen bij bedrijfspanden aan de Amsterdamseweg en de Molenweg. Deze vervallen panden hebben een negatieve uitwerking op het hele gebied. Ze zijn niet alleen een doorn in het oog van het college, maar van veel Amstelveners. Gelukkig onderhouden veel eigenaren in Amstelveen hun bezit wel goed. Eigenaren die de boel laten verslonzen spreken we aan op hun verantwoordelijkheid’.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Handhaving naast het vervallen pand van KwikFit op de hoek van de Amsterdamseweg 488 en de Koen van Oosterweglaan


Brandveiligheid blijft hoog op agenda staan

De gemeente heeft de taak en verplichting om te handhaven bij overtreding van wet- en regelgeving. Het aantal gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken op de terreinen bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, brandpreventie, milieu, bodem, openbare ruimte, horeca, APV en bijzondere wetten is echter zo groot, dat niet alles direct opgepakt en uitgevoerd kan worden. Het college heeft dan ook keuzes moeten maken. In het Uitvoeringsprogramma 2015 kiest het college, net als voorgaande jaren, om in eerste instantie prioriteit te geven aan zaken die essentieel zijn voor de stad en die van levensbelang kunnen zijn. Zo zet het college ook nu weer in op het verbeteren van brandveiligheid. Daarnaast pakken de handhavers ook specifieke onderwerpen op. Zo is er onder andere extra aandacht voor de aanpak van woonfraude en woonoverlast, gebruik van kassen en het beperken van overlast in de openbare ruimte.

Strategisch Meerjarenprogramma

De gemeenteraad heeft in oktober 2011 het Strategisch Meerjarenprogramma Integrale Handhaving 2011-2015 vastgesteld. In dit plan staan de kaders en prioriteiten als het gaat om handhaving. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht de gemeente om daarnaast ook jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.