Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Amstelveen versoepelt aanvraag bijzondere bijstand

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2011

Het college van Amstelveen heeft de beleidsregels voor bijzondere bijstand aangepast. Dit houdt in dat per 1 maart 2011 burgers met een laag inkomen 1 keer in de twee jaar in plaats van jaarlijks hun inkomen en vermogen hoeven te laten toetsen bij het aanvragen van bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is een bijdrage voor bijzondere noodzakelijke kosten die iemand met een minimuminkomen niet kan betalen. Zoals bijvoorbeeld medische kosten. Inwoners met een laag inkomen die vanaf 1 maart een Amstelveenpas aanvragen, hoeven ook slechts een keer in de twee jaar hun inkomen en vermogen volledig te laten toetsen.

De Amstelveenpas, die recht geeft op kortingen en tegemoetkomingen, is dan voor twee jaar geldig. Bij het aanvragen van bijzondere bijstand hoeven houders van de pas niet opnieuw gegevens te leveren waaruit hun inkomen en vermogen blijkt. Alleen aanvullende gegevens zijn nog nodig, afhankelijk van de soort bijstand die wordt gevraagd.

Bijvoorbeeld de hoogte van de huur bij een bijdrage uit het woonlastenfonds. 65 plussers hoeven slechts eenmaal hun inkomen en vermogen te overleggen, tenzij hun inkomen wijzigt. Dat kan bij de aanvraag bijzondere bijstand, of bij de aanvraag Amstelveenpas.

jw groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Sociale Voorzieningen: 'Dit besluit past binnen de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) en de wens van het college om te dereguleren. We moeten het de burgers niet onnodig ingewikkeld maken'.


Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU)?

De ontwikkeling van een digitaal klantdossier, zoals voorgesteld in de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, is niet alleen bedoeld om de dienstverlening aan de burger te verbeteren, maar beoogt tevens efficiëntere bedrijfsvoering en effectievere bestrijding van fraude.

Digitaal klantdossier?

Digitaal Klantdossier (DKD) is de term die gebruikt wordt binnen de Nederlandse overheid voor de verzameling gegevens die wordt bewaard door verschillende overheidsinstanties over werk en inkomen van burgers.

In het geval van het Digitaal Klantdossier werk en inkomen, er alleen sprake is van een landelijk dossier. Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen.

Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.