Bijgewerkt: 22 september 2023

Amstelveen stopt met de beeldenroute ArtZuid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-03-2021

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2018 heeft de gemeenteraad van Amstelveen het motie Buitenkunst (pdf 2 pagina’s) van VVD en D66 aangenomen. Graag informeren wij u over de voortgang van dit amendement.

De raad middels dit amendement het college op om voor twee edities maximaal € 150.000 te reserveren ten laste van de algemene reserve voor kunst in de openbare ruimte. Dit zoveel mogelijk te dekken uit bijdragen vanuit het bedrijfsleven en uit de cultuurbegroting. Deze middelen in ieder geval in te zetten voor het doortrekken van ArtZuid naar Amstelveen.

In 2019 is in samenwerking met Stichting ArtZuid de beeldenroute ArtZuid Annex Amstelveen gerealiseerd. Er was een beeldenlijn met werken van Klaas Gubbels en de permanente beeldencollectie van Amstelveen op de Keizer Karelweg die in verbinding stond met ArtZuid in Amsterdam.

Het was een succesvolle editie waar de volgende leerpunten uit naar voren kwamen:

-De voorbereiding in 2020 te starten;

-Betere conceptuele afstemming van de beeldenroute met de binnententoonstellingen in Museum Jan en het Cobra Museum; Meer impact door de route uit te breiden;

-Private middelen in het project brengen door het aantrekken van sponsoren, fondsen en subsidies;

-Communicatie sterker oppakken door alle partners.

In 2020 is inderdaad gestart met de voorbereidingen. Stichting ArtZuid heeft een concept voor de beeldenroute voorgesteld. Helaas was dit niet de route die wij voor ogen hadden. Het mocht wat prikkelender. Uit de eerste resultaten van het inwonersonderzoek, dat in de afrondende fase is, bleek dat er behoefte is aan wat anders. Het huidige aanbod is gedateerd en de gemeente moet verjongen. Dit kwam ook naar voren uit bijeenkomsten over cultuur met jongeren.

Het plan kon ook niet op steun rekenen van de directeuren van Museum JAN en het Cobra Museum. Daarbij kwam ook dat door corona de expositie van Barbara Nanning in Museum JAN niet door kan gaan. Het idee sloot niet meer aan bij de programmering van beide musea, terwijl de beeldenroute de twee musea juist moest verbinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het werk van beeldend kunstenaar Klaas Gubbels, een stalen blauwe koffiekan met de titel 'Tien Tuiten' was te zien op het Dorpsplein van Amstelveen op 10 mei 2019


Er is ook advies gevraagd aan de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK). De ABK was kritisch op inhoud, zowel over route als over de keuze van kunstwerken/kunstenaars. 'Wij menen dat het niet realistisch is om voor de openingsdatum nog betekenende wijzigingen in het concept te zien. Daar komt bij dat de mogelijkheid om een uitdagende randprogrammering in de beide musea te realiseren vanwege de grote onduidelijkheid over wat wel en niet in mei mogelijk is in binnenlocaties geen rol in de afweging kan spelen. De beeldenroute mist dan zijn ankers. Ons advies is om Art Zuid in 2021 geen doorgang te laten vinden.'

Daarnaast konden wij ons niet vinden in de bijbehorende begroting van ArtZuid. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat er in deze tijden geld naar de makers gaat. Eind februari verschenen er wederom berichten in de media dat er zorgen zijn binnen de cultuursector dat de middelen te weinig terecht komen bij de makers en instellingen in de cultuursector. In november gaf de VNG aan dat dit niet het geval was, maar uit onderzoek van Berenschot blijkt nu dat de zorg toch terecht was.

Er zal dus geen nieuwe editie van ArtZuid komen, maar wij zullen de middelen op een andere manier inzetten voor kunst in de openbare ruimte. Er zijn al diverse ideeën ontstaan in de samenleving. Bijvoorbeeld een lichtkunstroute of 'murals' (muurkunst), waar de jongeren hun voorkeur over uitgesproken hebben. Hier zullen wij ons over laten adviseren door de ABK. Wij zullen kijken welke plannen passen bij de behoefte van de inwoners en wat er passend en realiseerbaar is in de huidige (corona)periode.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.