Bijgewerkt: 30 september 2023

Amstelveen steunt educatief project over de Tweede Wereldoorlog

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-03-2016

Het college van B en W steunt een project van de Stichting Amstelveen Oranje over WO II. Het project is bedoeld om de verhalen over de vervolging en uitsluiting van Amstelveense (Joodse) inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog boven water te krijgen, te bundelen voor volgende generaties en vooral om ze een gezicht te geven. Daarnaast is het bedoeling om deze verhalen te delen met Amstelveen en met name met het onderwijs.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: 'Het is belangrijk om te blijven herdenken. Als mensen weten wat oorlog en onderdrukking heeft aangericht, als mensen de geschiedenis kennen, is de kans kleiner, dat de geschiedenis zich herhaalt. Door deze verhalen boven water te halen blijven ze bewaard. Ook in de toekomst. Daarnaast vind ik het belangrijk om de verhalen een gezicht te geven. Door ze te vertellen aan schoolkinderen en Amstelveners gaan de verhalen veel meer leven. En dat verdienen de Amstelveners die hun leven hebben verloren tijdens de bezetting in de oorlog.'

Het project ‘Nooit meer teruggekomen’ is ontstaan door gesprekken tussen de burgemeester en de leden van Amstelveen Oranje. Beide zijn van mening, dat de verhalen over wat er met de afgevoerde Amstelveners is gebeurd zichtbaar gemaakt moeten worden. Voor nu, maar ook voor volgende generaties. Er zal eerst brononderzoek worden gedaan om de nodige informatie boven tafel te krijgen. Vervolgens zullen de verhalen in diverse vormen tot uiting worden gebracht. Er kan daarbij gedacht worden aan foldermateriaal, digitale uitingen, maar ook door bijvoorbeeld borden en/of struikelstenen te plaatsen op die locaties waar de feiten hebben plaatsgevonden. Het project wordt de komende maanden nader uitgewerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.