Bijgewerkt: 21 september 2023

Amstelveen steunt de landelijke helmplicht voor snorfietsers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen en Amsterdam
17-01-2019

De gemeente Amstelveen steunt het idee voor een landelijke helmplicht voor snorfietsers. Samen met steden als Amsterdam, Den Haag en Groningen sluit Amstelveen zich aan bij een pleidooi hiertoe van 130 artsen. De artsen stuurden op 11 december 2018 een brandbrief naar de Tweede Kamer, waarin zij de politici opriepen om het dragen van een helm verplicht te stellen om zo jaarlijks tientallen doden en veel (hersen)letsel te voorkomen.

De Haagse wethouder Robert van Asten heeft woensdag 16 januari 2019 namens Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Hilversum, Lansingerland, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Utrecht, Zwolle een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, waarin zij aangeven het invoeren van de helmplicht toe te juichen. 'Wij herkennen de door de artsen geschetste problematiek. De snorfiets is één van de onveiligste manieren om je in de stad te verplaatsen. Terwijl het aandeel van de snorfiets in de totale mobiliteit laag is, is het aandeel van de snorfiets in het aantal verkeersgewonden substantieel' - aldus de ondertekenende gemeenten in de brief aan de Kamerleden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Rob Ellermeijer (VVD) de Amstelveense wethouder Verkeer: 'Zelfs als snorfietsers zich aan de snelheidslimiet van 25 kilometer per uur houden, kan een valpartij ernstige gevolgen hebben en hoofdletsel veroorzaken. Een helm kan het verschil maken.' Onlangs besloot Amsterdam al tot een helmplicht voor snorfietsers. Eveneens moeten snorfietsers binnen de ring A10 vanaf 8 april op de rijbaan rijden, ze mogen niet meer op het fietspad. 'Deze ontwikkeling volgen wij in Amstelveen met interesse, de evaluatie van dit besluit - zoals afgesproken binnen de Vervoerregio – volgen wij in Amstelveen met grote belangstelling. Mogelijk dat de evaluatie tot aanpassing van het beleid leidt. Maar vooralsnog blijven de snorfietsers in Amstelveen gewoon op het fietspad' -aldus wethouder Ellermeijer.

'Per 8 april 2019 gaan snorfietsers in Amsterdam met helm op de rijbaan rijden. De nieuwe regel geldt voor het gebied binnen de ring A10. Komende maanden treft de gemeente de benodigde voorbereidingen op straat. Ook worden snorfietsers en andere weggebruikers geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie.' -meldt de gemeente Amsterdam.

Waarom gaat de snorfiets met helm de rijbaan op? Het wordt steeds drukker op de smalle Amsterdamse fietspaden. Het aantal fietspadgebruikers blijft maar stijgen. Dat levert gevaarlijke situaties op, voor fietsers en snorfietsers. De gemeente neemt maatregelen om de bereikbaarheid en de veiligheid in de stad te vergroten. Één van die maatregelen is het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht. De gemeente verwacht dat daardoor de doorstroming op de fietspaden verbetert en de verkeersveiligheid toeneemt.

Snorfiets? Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 definieert een snorfiets als bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, met dien verstande dat ook een aangewezen bijzondere bromfiets een snorfiets is.

De snorfiets is in 1974 geïntroduceerd. De Regeling voertuigen bepaalt dat: 'De door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum-constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/u.' Aldus mogen snorfietsen niet sneller kunnen dan 30 km/u. De maximum-rijsnelheid is echter 25 km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Lees ook: Wat is een snorscooter?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.