Bijgewerkt: 30 november 2021

Amstelveen sluit programmarekening 2014 positief af met 12,2 miljoen euro

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-04-2015

Het college van B en W van Amstelveen sluit de rekening van 2014 af met een positief resultaat van 12,2 miljoen euro. Het bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast geeft de accountant de gemeente bij de controle een aantal aanbevelingen mee, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en aanbestedingen.

De accountant controleert jaarlijks de programmarekening van de gemeente. Met de programmarekening 2014 legt het college verantwoording af aan de raad over het door het college gevoerde bestuur in 2014. In de programmarekening wordt ingegaan op de bestedingen en inkomsten en de mutaties in de vermogenspositie.

Uit de rekening blijkt, dat het financieel beleid van de gemeente op orde is. Er is een positief rekeningresultaat van 12,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor deze weer boven het minimumniveau van 17 miljoen uitkomt zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Verder blijkt, dat de schuldpositie ten opzichte van het totale vermogen en het aantal inwoners gunstig is. Dit betekent dat de gemeente relatief weinig schulden heeft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Wethouder Herbert Raat (VVD) van Financiën: ”Amstelveen heeft van de gemeenten in Nederland tussen 50.000-100.000 inwoners de laagste netto schuld per inwoner namelijk € 528. Goede tweede is Zeist met € 693. De hoogste netto schuld in deze klasse heeft de gemeente Hengelo met een netto schuld van € 8.724. De gemeente heeft hiermee een goede financiële basis en kan tegenvallers aan. De sterke positie willen we vasthouden om onze taken goed uit te voeren en inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten”.

Integriteit en inkoop

De accountant heeft echter ook een aantal aanbevelingen meegegeven. Een van deze aanbevelingen is het opnieuw onder de aandacht brengen van het integriteitsbeleid; gezien een integriteitskwestie die binnen de gemeente heeft gespeeld. De gemeente heeft direct actie ondernomen; de betreffende medewerker is strafontslag verleend.

Begin vorig jaar constateerde de gemeentelijke controller, dat een professionalisering van de inkooporganisatie nodig is. De tekortkomingen zijn onderzocht. Dit heeft er onder meer toe geleid, dat de gemeenteraad besloten heeft om een professioneel inkoop- en aanbestedingsbureau in te richten. De geconstateerde tekortkomingen hebben er toe geleid, dat de accountant dit jaar een controleverklaring met beperking heeft afgegeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS