Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Amstelveen schakelt over van afval- naar grondstoffeninzameling

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-02-2017

Het college van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad 22 maart 2017 voor om op een nieuwe duurzame manier afval 'omgekeerd in te zamelen'. Dat houdt in, dat de gemeente meer service verleent op de inzameling van herbruikbare grondstoffen, zoals PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) minder service op de inzameling van restafval. Amstelveen wil hiermee het huidige aandeel restafval per inwoner in vijf jaar tijd halveren naar 100 kilo per inwoner. Het nieuwe inzamelsysteem wordt gefaseerd ingevoerd vanaf begin 2018.

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer: “We investeren in zo’n 100 ondergrondse restafvalcontainers en 65 ondergrondse PMD-containers om het omgekeerd inzamelen mogelijk te maken. Daarbij is ons doel dat de kostendekkende afvalstoffenheffing niet omhoog hoeft. Dat hoeft in principe ook niet omdat omgekeerd inzamelen minder restafval en meer bruikbare grondstoffen oplevert. De verwerking van bruikbare grondstoffen levert de gemeente geld op en het verbranden van minder restafval kost minder.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer


Minder restafval en meer grondstof inzamelen

Afval zoals Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), glas, papier en plastic, metaal, blik en drankenkartons (PMD) is herbruikbare grondstof. De gemeente zorgt ervoor, dat deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstoffen voor nieuwe producten. Daar is de inzet van inwoners voor nodig. Het is belangrijk dat zij hun herbruikbare afval zoveel mogelijk gescheiden aanleveren. Door de huidige huis-aan-huis restafvalcontainer bij woningen om te bouwen tot een PMD-container verwacht de gemeente meer PMD in te zamelen. Uit afvalsorteeranalyses blijkt namelijk, dat deze restafvalcontainers voor de helft PMD bevatten. De kleine hoeveelheid overgebleven restafval brengen inwoners straks naar ondergrondse containers. Bij flats en appartementencomplexen plaatst de gemeente, waar mogelijk ondergrondse PMD-containers.

GFT vaker ingezameld. Daarnaast wil Amstelveen meer GFT inzamelen en inwoners duidelijker maken, dat etensresten ook bij hun GFT thuishoren. Van deze grondstoffen kan namelijk groen gas en compost worden gemaakt. Bij de laagbouw starten extra GFT-inzamelrondes, bijvoorbeeld wanneer er meer tuin- en bladafval vrijkomt. Bij appartementencomplexen herintroduceert de gemeente de GFT-inzameling en test met verschillende proeven hoe dit het beste kan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.