Bijgewerkt: 22 september 2023

Amstelveen reserveert 10 miljoen euro om negatieve gevolgen van de corona-uitbraak te verlichten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2020

Het college van B en W van Amstelveen presenteert een ondersteuningspakket aan maatregelen voor inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven in Amstelveen. Dit pakket biedt hulp bij de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak. Voor het ondersteuningspakket is 10 miljoen euro beschikbaar. Het college heeft hiervoor de steun van de voltallige gemeenteraad. Het lokale ondersteuningspakket is nodig om te voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven onherstelbare schade oplopen nu de samenleving grotendeels stilligt en de inkomsten opdrogen. Met deze maatregelen kan, wanneer nodig onmiddellijk, ondersteuning op maat geboden worden. In spoedeisende gevallen heeft het college de mogelijkheid tot een bedrag van maximaal € 50.000 per geval te handelen.

raat Amstelveen


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Samenwerken. 'De komende tijd gaan we hard aan de slag om het ondersteuningspakket verder te ontwikkelen. Wij hebben de steun van alle fractievoorzitters in de gemeenteraad om 10 miljoen euro uit de algemene reserve hiervoor vrij te maken. In tijden als deze is het belangrijk om samen te werken en de politieke verschillen opzij te zetten. We moeten er samen voor zorgen dat Amstelveners het hoofd boven water kunnen houden. Het ondersteuningspakket is aanvullend op de maatregelen die de landelijke overheid en banken nemen om instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven te helpen. Wij zijn er voor degenen die tussen wal en schip vallen'- zegt Herbert Raat (VVD) Financiën.

Bijstand inwoners. Ook de inkomenspositie van inwoners, zeker zij met een laag inkomen, komt onder druk te staan. Naast de maatregelen vanuit het rijk gaat de gemeente maatwerk verrichten voor inwoners die het inkomen plotseling sterk zien dalen. Zodat huisuitzettingen of het zonder schone lei beëindigen van een schuldenregeling kunnen worden voorkomen en mensen hun noodzakelijke uitgaven kunnen blijven doen voor bijvoorbeeld gas, water en licht. Er komen extra veel aanvragen binnen voor een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand. Ook deze aanvragen worden coulant behandeld en er wordt hulp op maat geboden. Directe bemiddeling naar werk is tijdelijk stop gezet.

Procedure. De gemeente werkt hard aan de uitwerking van het Amstelveense ondersteuningsfonds. Zodra er meer bekend is over de aanvraagprocedure, maken wij dat bekend via de website en de media. U kunt het callcenter nog niet bellen over dit onderwerp. De gemeenteraad zal in de raadsvergadering van 8 april 2020 formeel besluiten over het ondersteuningspakket.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.