Bijgewerkt: 18 juni 2024

Amstelveen pakt vernielingen aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-09-2010

Vernielingen komen in Amstelveen, net als in de rest van Nederland, vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 800 zaken van vernieling, of beschadiging bij de politie gemeld. Het repareren van de schade kost de inwoners en bedrijven direct, of indirect veel geld.

Daarnaast dragen vernielingen bij aan de onveiligheidsgevoelens in de buurt. Het college van B en W heeft een plan van aanpak vastgesteld om vernielingen aan te pakken. Amstelveen werkt nauw samen met de politie Amsterdam-Amstelland.

Het aanpakken van vernielingen vraagt om een gerichte integrale aanpak, waarbij een mix van repressieve en preventieve maatregelen ingezet wordt. Onderdeel van deze aanpak is het verhalen van schade op de daders. Hierbij richt Amstelveen zich op de vernielingen aan gemeentelijke eigendommen.

Ook communicatie en educatie maken onderdeel uit van het pakket. Tevens krijgt het melden van schade aandacht. “We zetten allerlei middelen in om vandalen te pakken, maar we hebben óók de bewoners in de buurt nodig om vandalisme te melden”,’ aldus burgemeester Van Zanen.

Met de aanpak van vernielingen wordt mede invulling gegeven aan een speerpunt uit de politieke agenda 2010-2014. Het college wil een voortvarende aanpak, gericht op het verhalen van schade van vernielingen op de daders of hun ouders.

Mede gezien de preventieve werking, die hiervan uitgaat. Bestaande en nieuwe maatregelen worden in dit plan samengebracht zodat zij elkaar aan kunnen vullen en gezamenlijk vernielingen kunnen beperken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.