Bijgewerkt: 26 september 2022

Amstelveen organiseert symposium over het behoud van Eneco aandelen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-10-2017

De gemeente Amstelveen organiseert een symposium over behoud, of verkoop van aandelen Eneco. Het doel van het symposium is om een dialoog te organiseren tussen de diverse stakeholders over voor- en nadelen van (gedeeltelijke) verkoop, of behoud van aandelen in publieke handen. Wethouder Herbert Raat kondigde de organisatie van het symposium eerder aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën vertelt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 september 2017, dat Amstelveen een publiek belang heeft om de Eneco-aandelen te houden


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: 'We hebben een publiek belang om de Eneco-aandelen te houden. Eneco is één van de weinige bedrijven die een echt duurzame visie heeft en in de praktijk brengt. Via het aandeelhouderschap kunnen gemeenten invloed uitoefen op deze visie en invulling geven aan lokale duurzaamheidsdoelen. Bij verkoop kunnen de aandelen in handen komen van een (buitenlandse) partij die het bedrijf gaat gebruiken om hun grijze energie meer te laten renderen. Uiteraard krijgt ook wethouder Adriaan Visser (D66) van Rotterdam een uitnodiging voor het symposium.' Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: 'We kiezen heel bewust als Amstelveen, college en gemeenteraad, voor de duurzame lange termijn in plaats van een eenmalige zak met geld. Graag gaan we daarover met voor- en tegenstanders in debat'.

Eneco symposium in februari 2018. Het symposium gaat in februari 2018 plaatsvinden op een markante plek in Rotterdam. Het wordt een bijeenkomst met een aantal (korte) presentaties over de overwegingen, die bij de behoud, of verkoop van de aandelen een rol spelen. Amstelveen vraagt andere partijen, voor- en tegenstanders, om deel te nemen aan het symposium. De Centrale Ondernemingsraad van Eneco, CNV en FNV hebben al toegezegd mee te doen. Mede door dit symposium kunnen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, na de gemeenteraadsverkiezingen, een weloverwogen en definitief besluit nemen over behoud, of verkoop van de aandelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid wil in debat gaan met voor- en tegenstanders van het behoud, of de verkoop van de aandelen van Eneco


Eneco voert sinds 2007 een succesvolle duurzame strategie voor het opwekken, opslaan en leveren van warmte, (groen)gas, elektriciteit en energie gerelateerde diensten en producten. Zo levert deze marktleider een belangrijke bijdrage aan duurzame ambities uit het Energieakkoord. Eneco is een belangrijke speler bij de energietransitie. Bij verkoop aan een private partij hebben gemeenten geen invloed meer op deze duurzame strategische koers. Op dit moment zijn de aandelen van Eneco in handen van 53 gemeenten. De gemeenteraad van Amstelveen is unaniem tegen verkoop van Eneco-aandelen. De gemeenteraad van Den Haag heeft zich inmiddels ook uitgesproken tegen verkoop. Colleges van B en W van gemeenten als Rotterdam en Dordrecht willen vooralsnog verkopen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.