Bijgewerkt: 13 april 2024

Amstelveen ondersteunt het initiatief Vital10

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Gemeente Amstelveen
26-02-2018

De gemeente Amstelveen ondersteunt het initiatief Vital10. De twee Amstelveense inwoners Sabine Pinedo en Roderik Kraaijenhagen zijn gespecialiseerd in E-health, waarbij inwoners met digitale hulpmiddelen en direct beschikbare professionele ondersteuning zelf verantwoordelijkheid dragen voor en sturen op hun gezondheid. Om zo zorgverleners zoals huisartsen te ontlasten, terwijl ze wel op de hoogte blijven over hun patiënten.

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg: 'E-health geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld thuis of op werk je gezondheid in de gaten te houden. Complimenten voor de initiatiefnemers dat Vital10 beschikbaar komt voor Amstelveen. Het is belangrijk dat zowel de gemeente als onze inwoners hier ervaring mee op doen. Zodat we ons goed voorbereiden op de zorg van de toekomst.”

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Roderik Kraaijenhagen, Herbert Raat wethouder Zorg en Sabine Pinedo in Gezondheidscentrum Marne


Sabine Pinedo (internist) en Roderik Kraaijenhagen (cardioloog) zijn de oprichters van online gezondheidsdienst Vital10. Het inspireert inwoners om gezondheidsdoelen te stellen en helpt met het bereiken hiervan. Een digitale coach helpt bij het stellen van de doelen, controleert de vooruitgang en zorgt voor het efficiënt en effectief gezonder worden. Inwoners krijgen via een computer, tablet of mobiel inzicht in hun persoonlijke dashboard en houden zo ook contact met de coach. Vital10 was één van de genomineerde voor meest innovatieve MKB bedrijf van 2017 en eindigde als eerste zorg verlenende instantie. Meer informatie is te vinden op www.vital10.nl.De proef duurt 6 maanden en loopt via huisartsen. Zij zullen Vital10 via hun reguliere spreekuur aanbieden aan maximaal 200 inwoners met beïnvloedbare risicofactoren voor onder andere hart- en vaatziekten en diabetes. De proef start in samenwerking met een kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten uit Gezondheidscentrum Marne. Bij succes kan Vital10 worden uitgerold onder andere Amstelveense praktijken. De totale proef kost € 30.000,-. De gemeente ondersteunt het project met een subsidie van € 18.000 vanuit de Wmo.eHealth is een relatief recente, door elektronische processen en communicatie ondersteunde zorgpraktijk, die dateert uit ongeveer 1999. Het gebruik van de term varieert. In 2005 zijn in een studie 51 unieke definities gevonden. Sommigen stellen dat het uitwisselbaar is met gezondheidsinformatica met een brede definitie die elektronische/digitale gezondheidsprocessen omvat, terwijl anderen het in de engere zin van de gezondheidszorgpraktijk via internet gebruiken. Het kan ook gezondheidsapplicaties en links op mobiele telefoons omvatten, ook wel mHealth of m-Health genoemd. Sinds omstreeks 2011 kan de toenemende erkenning van de behoefte aan betere cyberbeveiliging en -regulering ertoe leiden dat deze gespecialiseerde middelen nodig zijn om veiligere e-gezondheidsoplossingen te ontwikkelen die bestand zijn tegen deze groeiende bedreigingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.