Bijgewerkt: 27 september 2022

Amstelveen ondersteunt de culturele instellingen opnieuw met huurkwijtschelding

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-07-2021

Vorig jaar hebben culturele instellingen in Amstelveen met instemming van de gemeenteraad maximaal zes maanden huurkwijtschelding gekregen om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen opvangen. Het College B en W wil dat voor 2021 opnieuw toekennen, omdat de instellingen gezamenlijk tot het einde van het jaar een verlies verwachten van € 5,5 miljoen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur


Om een gevarieerd cultureel aanbod te behouden, is financiële ondersteuning noodzakelijk. Kwijtschelding van huur en gemeentelijke lasten helpt een groot deel van de instellingen om financieel gezond te kunnen blijven én om aanspraak te maken op geld van het Rijk en de provincie. 'We hebben de culturele instellingen vorig jaar kunnen helpen het hoofd boven water te houden door kwijtschelding van de huur of door een garantiesubsidie uit het corona noodfonds. Dit jaar staan er wederom grote verliezen in de boeken. De instellingen doen hun best om financiële steun te vragen bij het Rijk en de provincie Noord-Holland. Om daar aanspraak op te kunnen maken moet de gemeente echter een deel compenseren. Huurkwijtschelding is voor ons de kortste klap om de instellingen te helpen bij het binnenhalen van deze subsidies' -zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Provinciaal Noodfonds. Instellingen kunnen aanspraak maken op landelijke en regionale bijdragen als de gemeente waarin zij gevestigd zijn ook een aanvullende bijdrage doet, bijvoorbeeld via huurkwijtschelding. Het Amsterdamse Bostheater, Cobra Museum, Griffioen, P60 en Schouwburg Amstelveen hebben dit jaar bij het Provinciaal Noodfonds een aanvraag gedaan voor bijna € 500.000. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de gemeente Amstelveen € 267.920 matchen. De matching voor het Amsterdamse Bostheater en Griffioen is al geregeld via garantiesubsidies uit het corona noodfonds, omdat zij geen gemeentelijk vastgoed huren. De gemeente moet voor 1 juli 2021 een besluit hierover nemen, anders worden de aanvragen niet geaccepteerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De cultuurstrip van Amstelveen op het Stadsplein in de zomer van 2021


Compensatiepakketten. Het Rijk heeft zogeheten compensatiepakketten beschikbaar gesteld voor onder meer gemeenten om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten. Een deel hiervan is beschikbaar gesteld voor de lokale culturele infrastructuur. Het gaat om een totaalbedrag van ruim  €1,1 miljoen. Door een deel hiervan in te zetten voor huurkwijtschelding laat de gemeente het Rijk zien dan het geld daadwerkelijk bij de culturele sector terechtkomt.

Maatschappelijk overbruggingskrediet. De gemeente biedt ook een voorlopige overbrugging aan maatschappelijke instellingen (welzijn, sport, cultuur) tijdens de coronacrisis. Amstelveense maatschappelijke organisaties waarvan het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis in gevaar is gekomen of dreigt te komen, kunnen hiervoor een maatschappelijk overbruggingskrediet (voorheen garantiesubsidie) aanvragen. Het college stelt voor om deze regeling per 1 juli 2021 te verlengen met zes maanden tot 1 januari 2022.

Inzet in 2020. In 2020 bedroeg het verlies van de lokale culturele sector € 5,3 miljoen. Dit is voor de helft opgevangen met kostenbesparingen bij de instellingen en voor de andere helft met steunmaatregelen. De gemeente droeg hier met € 1,2 miljoen aan bij via garantiesubsidies en huurkwijtschelding. Dit laatste bleek een effectief middel, omdat het niet tot korting op de NOW-regeling leidt en kan worden ingezet voor matching.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.