Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Amstelveen leefbaar houden is het doel van het College B en W

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2018

Amstelveen leefbaar houden zoals het nu is, dat is ook de komende jaren het doel van het stadsbestuur. Daarom bouwen we in het heden én bouwen we aan de toekomst. Over 10 of 20 jaar ziet de stad er anders uit, maar we willen dat Amstelveen Amstelveens blijft. Met zijn eigen sfeer, zijn hoge kwaliteitsniveau en waarin het prettig samenleven is. Daarvoor investeren we deze collegeperiode in vier hoofdthema’s waar we resultaat op willen boeken: leefbaar, duurzaam, iedereen doet mee en een toekomstbestendige dienstverlening.

Amstelveen bevindt zich in een stevige financiële positie. Dat is het resultaat van solide financieel beleid in de afgelopen jaren met gezonde buffers om risico’s op te kunnen vangen. Deze lijn wordt in de komende jaren voortgezet. 'Met behoud van een gezonde financiële huishouding investeren we in de toekomst van onze stad' - aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën. 'Amstelveen behoort tot de aantrekkelijkste gemeenten in Nederland om in te wonen. Dit willen we ook zo houden voor onze kinderen. Daarom geen begroting met schulden voor onze kinderen, maar een degelijk beleid met goede investeringen voor een leefbaar en duurzaam Amstelveen.'

Een leefbare stad. Een economie die floreert brengt vele kansen met zich mee. Er kan weer gebouwd worden aan de ontwikkeling van woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. En dit zal merkbaar worden. We krijgen te maken met bouwputten en opengebroken straten. Tel daar de werkzaamheden aan de grote projecten A9, het Stadshart en de aanleg van de Amstelveenlijn bij op en overlast is onontkoombaar. Maar we moeten wel als we onze stad bereikbaar willen houden. Daarnaast heeft de spanning op de woningmarkt onze prioriteit. Wij zetten in op meer woningen voor starters en in het middeldure segment, en we stellen handhaafbare grenzen aan vakantieverhuur en woningdelen ter bescherming van de leefbaarheid in de wijken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Rob Ellermeijer (VVD), Floor Gordon (D66), Herbert Raat (VVD), Bas Eenhoorn, Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Frank Berkhout (D66), het College B en W van Amstelveen tijdens het persgesprek over de Programmabegroting 2019 in het raadhuis van Amstelveen op 5 oktober 2018


Een duurzame stad. Duurzaamheid is een onderwerp waar niemand meer omheen kan. We zullen daarom stappen moeten ondernemen om onze stad toekomstbestending te maken en duurzaam in te richten. Er wordt gekeken waar investeringen nodig zijn in wijken, gebouwen, vervoermiddelen of activiteiten die bijdragen aan de realisatie van onze duurzame doelstellingen. De ingezette energietransitie moet onder meer ervoor zorgen dat de gemeente in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Een stad, waarin iedereen moet kunnen meedoen. Belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. We zetten daarom in op een goed sociaal vangnet, op het voorkomen dat de armoede groeit, op ondersteuning van en het bevorderen van participatie van 50-plussers op de arbeidsmarkt en het bouwen aan een nieuw stelsel voor jeugdhulp. Het inzetten op vroege signalering en preventie in de zorg moeten de zorgkosten voor de toekomst beperken. Verder wordt er geïnvesteerd in het geven van een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs. Ook gaan we het ondersteunen van de mantelzorg intensiveren.

Digitaliseren met verstand. Digitalisering vindt in rap tempo plaats. Inwoners en bedrijven verwachten van de gemeente moderne dienstverlening waarbij zij hun producten (vergunningen, meldingen enz.) digitaal kunnen afhandelen. Tegelijkertijd blijven we in gesprek met onze inwoners en blijven we ook persoonlijk bereikbaar. We digitaliseren, waar dat de inwoner makkelijker maakt, waar het wettelijk verplicht is en waar het efficiënt is; we digitaliseren niet om het digitaliseren. We zijn geen koplopergemeente, maar gaan wel mee met onze tijd om onze inwoners en bedrijven optimaal te kunnen bedienen.

Sluitende begroting. Het college van b en w presenteert een sluitende meerjarenbegroting met behoud van een goede reservepositie en een lage lastendruk. Raat: 'Wij zijn erin geslaagd de lokale lasten laag te houden en deze met slechts 10 euro te laten stijgen. Daarmee is sprake van een uiterst gematigde ontwikkeling van de lokale lasten, geheel in lijn met het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Daarnaast hebben we de hondenbelasting af kunnen schaffen.'

Aandachtspunten. Er is echter ook nog huiswerk te verrichten en het stadsbestuur onderkent de aandachtspunten en onzekerheden die er zijn. Zo is nog lastig in te schatten hoe hoog de kosten voor de uitvoering van het Deltaplan Duurzaamheid zullen uitvallen. Onder meer door plannen van het Rijk. Zo moet Nederland gasvrij worden, maar het is onduidelijk hoeveel dit de stad gaat kosten. De Grote Projecten vormen ook een aandachtspunt.De gemeenteraad heeft meegedacht over activiteiten die aandacht zouden moeten krijgen in het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 (CUP). Hierdoor is er onder meer aandacht voor het realiseren van peuterplaatsen, verkeerslessen voor jonge kinderen en de bevordering van ambachtelijk en technisch onderwijs in de stad. Lees het programma: Programmabegroting 2019 Amstelveen pdf 182 pagina’s.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.