Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Amstelveen laat prestaties van Platform C onderzoeken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-01-2020

De gemeente Amstelveen laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de financiële en inhoudelijke prestaties van Stichting Platform C-Amstelveen. Uit dit onderzoek moet blijken hoe de gemeente de organisatie het beste kan helpen om weer financieel gezond te worden. Het uiteindelijke doel is om Platform C nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de Amstelveners.

Bij de aanstelling van de nieuwe directeur van Platform C kwam aan het licht dat de culturele organisatie met financiële tekorten kampt. Het opvangen van de tekorten is in eerste instantie de taak van de instelling, maar de organisatie heeft aangegeven dit op termijn niet zelf op te kunnen vangen. Platform C heeft al enkele kostenbesparende maatregelen doorgevoerd en het college ziet dat de nieuwe directie stappen maakt. Helaas zijn deze onvoldoende om de situatie op te lossen. Mede door enkele nieuwe tegenvallers zoals loonstijgingen conform cao en daling van het aantal cursisten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Madeleine Heijligers directeur van Platform C Amstelveen en Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur openen op 5 oktober 2019 de 28ste Atelierroute Amstelveen in de Kunstuitleen


Waardevolle bijdrage. 'Platform C levert een waardevolle bijdrage aan Amstelveen en aan de culturele vorming van onze, vaak jonge, inwoners. Daarom hechten we grote waarde aan het voortbestaan van de instelling. Wij laten daarom onderzoeken, waar de pijnpunten zitten bij de organisatie, zodat wij als college goed kunnen beoordelen hoe wij hen kunnen ondersteunen. Belangrijkste voor ons is dat de voorzieningen op het vlak van kunst en cultuur aansluiten bij de behoefte van de Amstelveners en dat er een gezonde organisatie staat die dit kan aanbieden' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd en Onderwijs) onderstreept dit. 'Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en creativiteit van onze kinderen. Ze krijgen bij Platform C alle kans om hun interesses te onderzoeken en talenten te ontplooien. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om mee te werken aan een gezonde toekomst van Platform C en daarmee aan de ontwikkeling van onze kinderen.'

Onafhankelijk onderzoek. De gemeente laat twee onderzoeken uitvoeren. De eerste is een zogeheten quick scan die de financiële situatie bekijkt. De tweede is een evaluatie en marktstudie naar de rol en prestaties van Platform C. Hierbij wordt onder meer gekeken of het aanbod en de vraag vanuit de inwoners overeenkomen en of hoe het aanbod past binnen het lokale kunst en cultuurbeleid. Platform C wordt nauw betrokken bij de onderzoeken. Streven is om in april 2020 klaar te zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Anne Fleur Thomeer-Witsen Elias, PR-medewerkster en Marcel Jansen directeur van Platform C-Amstelveen op het podium tijdens de feestelijke bekendmaking van de fusie van Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen Amstelveen. Marcel Jansen zei in zijn een korte toespraak: 'Door het bundelen van onze krachten hopen we groter en sterker te worden. We hebben de drie grote en gevestigde namen in Amstelveen dichter bij elkaar gebracht om de klanten beter te bedienen. De drie samengevoegde stichtingen zijn al een aantal jaar met elkaar in contact. We kwamen tot de conclusie, dat we alle drie hetzelfde willen. Iedereen – met welke afkomst dan ook – in staat stellen om iets met kunst, muziek en taal te doen. Na de verhuizing van de Kunstuitleen Amstelveen in mei 2016 naar het pand, waar zowel de Muziek- en Dansschool als de Volksuniversiteit al gevestigd waren, was het makkelijk. We woonden al samen, we konden nu ook wel gaan trouwen'


Stichting Platform C-Amstelveen is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen. Door de manier, waarop de voormalige directeur de fusie heeft uitgevoerd, zijn de (financiële) voordelen die dit moest opleveren niet behaald. Hierdoor zijn financiële en organisatorische problemen ontstaan. Platform C heeft het college voorgesteld bij te dragen aan een ‘financieel herstelplan’. Het gaat dan om verzoeken om een incidentele, respectievelijk structurele financiële bijdrage van maximaal ongeveer € 300.000 en € 100.000.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.