Bijgewerkt: 24 februari 2024

Amstelveen is verheugd over uitspraak Raad van State

Nieuws -> Regio

Bron: Provincie NH/Gemeente Amstelveen
23-04-2009

De Raad van State heeft op 22 april 2009 het Koninklijk Besluit over de IJslandse tegoeden vernietigd. Door dit Koninklijk Besluit moesten de samenwerkende overheden hun pogingen staken om via beslaglegging geld terug te halen dat zij bij de IJslandse bank Landsbanki op spaardeposito hadden staan.

Hoewel de samenwerkende overheden verheugd zijn over de uitspraak, kunnen zij, door een moratorium van de IJslandse overheid, de beslagen nu niet meer te gelde maken. Om meer inhoudelijk op de uitspraak van de Raad van State te kunnen reageren en mogelijke consequenties of vervolgstappen aan te kunnen geven, is zorgvuldige bestudering van de uitspraak vereist. De zaak bij de Raad van State draaide vooral om de principiële vraag of de Rijksoverheid een rechtsgang van een andere overheid mag verhinderen.

Hellendall Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder financiën, Frans Hellendall: “…wij hebben hier de uitspraak (van de Raad van State) en als je dat leest, dan is de uitspraak ook behoorlijk vernietigend. Er is wezenlijk afbreuk gedaan aan de rechtszekerheid van de democratische rechtsstaat. De grondrechten van de gemeenten en de provincies zijn geschonden.”( Naast de wethouder zit Han van Wel hoofd communicatie tijdens het persgesprek op 23 april 2009 in het raadhuis)


Met succes beslag leggen

De gang naar de rechter was nodig om een incassoprocedure te kunnen uitvoeren in Noorwegen en Luxemburg. Door snel te reageren na het bekend worden van de problemen in in IJsland wisten de samenwerkende overheden met succes beslag te leggen op bezittingen van Landsbanki.

Door het KB werd het voor de overheden onmogelijk om deze beslagen te gelde te maken. De gedupeerde overheden hebben voor in totaal circa 200 miljoen euro aan deposito's staan bij het IJslandse Landsbanki.

Doorgaan met geld terug halen

De gedupeerde overheden zien het als hun plicht er alles aan te doen om dit geld voor hun inwoners terug te krijgen. Ze gaan daarom door met hun andere pogingen het uitgezette geld terug te halen.

Landsbanki is nog steeds niet failliet en bevindt zich met het door IJsland afgekondigde moratorium, momenteel in een situatie die vergelijkbaar is met wat we in Nederland 'surseance van betaling' noemen.

Op dit moment wordt in IJsland gekeken wat de bezittingen van Landsbanki waard zijn. Daarnaast is een crediteurencomité gevormd waarin gesproken wordt over de verdeelsleutel van de bezittingen over de schuldeisers van Landsbanki. De samenwerkende overheden hebben een afvaardiging in dit crediteurencomité en werken daarbij goed samen met het Rijk.

Samenwerkende overheden

De overheden, die samenwerken in het terughalen van hun vorderingen op Landsbanki zijn: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Asten, Dordrecht, Goes, Graafstroom, Naarden, Opmeer, Pijnacker-Nootdorp, Texel, Veere, Zundert en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (Dordrecht + vijf gemeenten), het Waterschap Roer en Overmaas, SaBeWa (Samenwerking Belasting en Waardebepaling; GR Goes + drie gemeenten) en de provincie Noord-Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.