Bijgewerkt: 24 februari 2024

Amstelveen is lid van Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen / Noordvleugel 2040
12-01-2008

Per 1 januari 2008 is wethouder ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols, toegetreden tot de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel (BKG). Bestuurders van provincies en enkele grotere gemeenten in het noorden van de Randstad stemmen hier ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied af- staat in een persbericht van de gemeente Amstelveen.

Nu Amstelveen deelneemt, biedt dit meer kans om invloed uit te oefenen. Dit sluit aan bij het voornemen uit het collegeprogramma om inbreng te geven en aangesloten te zijn bij regionale ontwikkelingen. De BKG bereidt de zogeheten Noordvleugelconferenties voor. Daarnaast zorgt BKG regiobreed voor informatie en betrokkenheid. Ook bewaakt zij de samenhang tussen regiobrede projecten in de ruimtelijke sector. Onderwerpen die aan bod komen, betreffen onder meer woningbouw, economie, verkeer, (landschappelijk) groen en water.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Remco Pols tijdens de raadsvergadering op 28 november 2007


Tot 1 januari kwamen de vertegenwoordigers in de BKG uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Hilversum. Naast Amstelveen zijn per 1 januari ook vertegenwoordigers uit de regio IJmond en de gemeente Purmerend toegetreden.

Wat is de Noordvleugel?

De Noordvleugel is het gebied tussen Haarlem, Schiphol, Amsterdam, Almere en Utrecht. Het kabinet heeft met de uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte besloten om gebiedsgerichte programma’s in te stellen. Zo zijn de programma’s ontwikkeld voor de Noordvleugel, Zuidvleugel en Groene Hart.

Karla Peijs, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat schreef in haar Noordvleugelbrief in 2006:

“Het Rijk is onder meer betrokken bij acht grote projecten die sterk met elkaar samenhangen en op dit moment toe zijn aan besluitvorming. Die samenhang bestaat bijvoorbeeld tussen de keuze van nieuwe woonlocaties en maatregelen voor de mobiliteit.

Het doel van het programma Noordvleugel is om synergie tussen deze projecten te bereiken door de ruimtelijke opgaven en de instrumenten met elkaar in verband te brengen. Het Rijk coördineert het programma en overlegt hierover met regionale overheden, maatschappelijke organisaties en burgers uit het betreffende gebied.”

Metropoolregio Amsterdam

Op 14 december 2007 was de 7de Noordvleugelconferentie gehouden, waar de deelnemers hebben besloten, dat de Noordvleugel van de Randstad voortaan als Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam Metropolitan Area) zal heten. In 2040 moet het gebied een Europese metropool worden op een niveau van Parijs en Londen. De kosten zijn geschat op 25 miljard euro, wat volgens de deelnemende gemeenten het Rijk moet beschikbaar stellen.

Externe link: Noordvleugel 2040Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.