Bijgewerkt: 3 december 2023

Amstelveen intensiveert aanpak van overlast op de rivier Amstel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-07-2022

Naast extra handhaven vanaf de nieuwe handhavingsboot op overlast van pleziervaart op de Amstel, gaat de gemeente Amstelveen deze zomer commerciële bootverhuurbedrijven aanschrijven op het gedrag van groepen opvarenden. De gemeente Amstelveen vraagt bewoners van de Amsteldijk om hierbij te helpen.

Burgemeester Tjapko Poppens en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving hebben afgelopen zondagmiddag 3 juli 2022 meegevaren met handhaving en de politie op de Amstel. Onderweg hebben zij gesproken met bewoners van de Amsteldijk die veel overlast ervaren van opvarenden van pleziervaartuigen die zorgen voor geluidsoverlast, te hard varen en sanitaire stops houden nabij hun achtertuin. 'De verhalen die we horen, passen echt niet bij een gemeente zoals Amstelveen. Daarom hebben we de bewoners gevraagd om te noteren waar de meeste overlast vandaan komt, van welke commerciële bootverhuurbedrijven, en ons te voorzien van deze informatie plus foto’s. Wij gaan deze bedrijven vervolgens formeel aanschrijven. Als de situatie niet verbetert, bekijken we welke bestuursrechtelijk weg we kunnen bewandelen om dit aan te kunnen pakken' - zegt wethouder Raat.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Burgemeester Tjapko Poppens en Herbert Raat wethouder Handhaving met een handhaver en een politieman op de Amstel rivier op 3 juli 2022


Opleiden. Burgemeester Poppens laat weten dat de aanpak van overlast van pleziervaart de komende tijd prioriteit heeft. Met de politie is afgesproken dat zij zoveel als mogelijk meevaren op mooie dagen. Momenteel zijn niet alle handhavers bevoegd om tegen alle overtredingen op het water op te treden. De gemeente is bezig om handhavers hiervoor op te leiden. 'Het is ons gelukt bevoegde handhavers in te zetten die mogen verbaliseren op meerdere strafbare feiten op het water. Dit aantal zijn wij verder aan het opschroeven. Natuurlijk is niet alle overlast van pleziervaart te voorkomen, maar de mate waarin dit nu plaatsvindt is onacceptabel' - zegt Poppens.

Gemeentegrens. In Amsterdam mogen niet meer dan 12 personen aan boord van een boot verblijven. Bewoners van de Amsteldijk vertellen dat deze hoofdstedelijke regel voorbij de gemeentegrens met Amstelveen direct overboord gaat. Bij het restaurant Kalfje stappen extra passagiers op om vervolgens heen en weer te varen over het Amstelveense  deel van de Amstel.

Vaaregels Amstel. Om de vaarregels onder de aandacht te brengen, heeft de gemeente waarschuwingsborden langs de Amstel geplaatst ter hoogte van de Kalfjeslaan vanuit Amsterdam gezien en bij de Hollandsedijk vanuit Uithoorn gezien. Hierop staan de belangrijkste regels voor varen op de Amstel beschreven: 9 kilometer per uur is de maximale snelheid op het water, geen versterkte muziek en geen afval achterlaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.