Bijgewerkt: 2 december 2021

Amstelveen heeft de rechtszaak verwerking huishoudelijk afval gewonnen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2015

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de raad,

Graag informeer ik u, dat Amstelveen de rechtszaak die afvalverwerker Attero in 2013 heeft aangespannen tegen gemeenten (waaronder Amstelveen) over de in 2013 gesloten overeenkomst met het Afval Energie Bedrijf (AEB) voor de verwerking van huishoudelijk restafval heeft gewonnen. Na bijna twee jaar procederen heeft de rechtbank vonnis gewezen. Attero is niet in hoger beroep gegaan.

Attero betoogde, dat gemeenten door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst in 2013 in strijd handelden met de Aanbestedingswet, door zonder openbare aanbesteding het huishoudelijk restafval te gunnen aan AEB. Amstelveen beëindigde in 2013 de oude overeenkomst vijf jaar voor de einddatum en sloot een nieuwe overeenkomst voor 10 jaar. De reden daarvoor is, dat de verbrandingsinstallatie langer meekon, waardoor de afschrijvingsduur werd verlengd met (minimaal) vijf jaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot (BBA) wethouder Afvalbeheer


Vonnis. De rechtbank volgt Attero niet in haar stelling, dat de samenwerkingsovereenkomst uit 2013 in strijd met de aanbestedingswetgeving is en aldus voor vernietiging in aanmerking komt. De rechtbank stelt, dat evenmin kan worden geoordeeld, dat gemeenten onrechtmatig hebben gehandeld door aan AEB een uitsluitend recht te verlenen en op deze manier ten onrechte een openbare aanbesteding voor de verwerking van afval achterwege heeft gelaten. Als laatste stelt de rechtbank, dat er ook geen reden is om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. De rechtbank wijst in zijn beslissing de vorderingen van Attero af en veroordeelt Attero in de proceskosten.

Gunstig tarief. Dankzij de nieuwe overeenkomst kon het verwerkingstarief worden verlaagd van € 80/ton naar € 65/ton. Amstelveen loopt geen financieel risico meer, aangezien de rechtbank heeft bepaald, dat de overeenkomst, en daarmee het gunstige tarief, niet herroepen wordt door de overeenkomst nietig te verklaren. Tijdens het proces hebben regiogemeenten en het Afval Energie Bedrijf goed samengewerkt om tot deze gunstige uitkomst te komen.

Met vriendelijke groet,

Peter Bot wethouder AfvalbeheerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS