Bijgewerkt: 25 mei 2024

Amstelveen gaat voor topsport

Nieuws -> Sport

Bron: Gemeente Amstelveen
21-11-2008

Het college heeft op dinsdag 18 november 2008gekozen voor continuering van de topsportaanpak. Aan de door de gemeenteraad in 2007 gestelde voorwaarden is volgens B en W in voldoende mate voldaan. Dit betekent dat voor de inmiddels opgerichte Stichting Topsport Amstelveen (STAV) jaarlijks € 250.000 beschikbaar komt.

Wanneer het bedrijfsleven ook 250.000 euro heeft bijgedragen geeft het college € 5.700.000 vrij voor de bouw van een multifunctionele topsport accommodatie. Joss Tabak:’De topsportaanpak bestaat uit twee elementen die elkaar versterken. Te weten de realisatie van de Stichting Topsport Amstelveen (STAV) en de bouw van een nieuwe topsportaccommodatie.  Met behulp van een enthousiaste Taskforce is hiervoor breed draagvlak gecreëerd onder de sportsector (topsportverenigingen en sportverenigingen met topsportambities) en het Amstelveense bedrijfsleven’.

Martinus  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Martinus in actie in de Emergohal tegen Voléro Zürich op 10 januari 2007


Stichting Topsport Amstelveen

De STAV is een zelfstandige organisatie die nauw samenwerkt met het Amstelveens Sportbedrijf. De stichting verzorgt het topsportbeleid en richt zich vanuit de Amstelveense breedtesport op talentontdekking, talentontwikkeling en talentbehoud. Ook biedt zij de sportverenigingen een breed scala aan faciliteiten. Daarnaast zorgt zij voor (financieel) commitment van het bedrijfsleven. Uitgangspunt is dat het bedrijfsleven minimaal hetzelfde bedrag investeert in topsport als de gemeente.

Draagvlak onder topsportverenigingen

De topsportverenigingen en breedtesportverenigingen met topsportambitie zijn enthousiast over de topsportaanpak. Zij hebben dan ook allemaal een steunbetuigende intentieverklaring ondertekend. Daarnaast hebben de besturen van AMVJ en Dela Martinus gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven dat als de gemeente haar topsportaanpak continueert, zij bereid zijn beide topsportsegmenten samen te voegen tot één sterke topvolleybalstichting.

Naar verwachting beslist de gemeenteraad op woensdag 17 december of er in voldoende mate is voldaan aan de eerder gestelde eisen. Bij een positieve uitkomst worden de functies binnen de Stichting Topsport Amstelveen op kort termijn ingevuld. In 2009 wordt achtereenvolgens de locatie van de topsportaccommodatie bepaald, een nota van uitgangspunten en een programma van eisen opgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.