Bijgewerkt: 4 maart 2024

Amstelveen gaat voor het regionaal Warmtenet

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2015

Amstelveen gaat zich samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. 25 partijen, waaronder wethouder Maaike Veeningen (D66) namens Amstelveen, tekenden op 4 juni 2015 in het provinciehuis van Haarlem de samenwerkingsovereenkomst.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst Metropoolregio Amsterdam Warmte en Koude in Haarlem op 4 juni 2015


In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) warmte, die nu onbenut in de lucht, of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om warmtenetten aan te leggen. Grote en kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren.

De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Amstelveen richt zich op uitbreiding van het bestaande Amstelveense warmtenet voor woningen en kantoren en een duurzaam warmtenet voor de tuinbouwsector. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu en de regionale economie. Het past bij de Amstelveense doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische zaken van de gemeente Amstelveen tussen de ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst Metropoolregio Amsterdam Warmte en Koude


Binnen de MRA zijn veel lokale initiatieven op het gebied van warmtenetten, maar in de praktijk is het lastig om die ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd, dat zij obstakels kunnen wegnemen en dat een gezonde en langdurige exploitatie van een regionaal warmtenet mogelijk is. De eerste stap binnen de samenwerkingsovereenkomst is de aanstelling van een onafhankelijke warmteregisseur die het programma gaat uitwerken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.