Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Amstelveen evalueert haar integraal veiligheidsbeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2010

Het college van B en W van Amstelveen heeft ingestemd met de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid. De evaluatie laat zien, dat de inwoners van Amstelveen zich veiliger zijn gaan voelen.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald. De criminaliteit is op een aantal punten verbeterd. Zo is het aantal vernielingen en diefstallen afgenomen. Per saldo is het totaal aantal aangiften wel toegenomen, vooral door de toename van het aantal inbraken.

In de evaluatie wordt terug gekeken op de resultaten van het integrale Veiligheid 2007-2010. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid.

Van Zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens de raadsvergadering in juli 2010


Uit de evaluatie blijkt, dat jeugdoverlast, huiselijk geweld en met name inbraken ook vanuit het integraal veiligheidsbeleid in de volgende planperiode aandacht behoeven. Deze drie speerpunten dragen bij aan een verdere verbetering van het gevoel van veiligheid. Uit de evaluatie blijkt ook dat onderwerpen zoals veilig ondernemen, en het houden van voorlichting en educatie om overlast te voorkomen en/of verminderen worden gewaardeerd.

Het nieuwe integrale veiligheidsbeleid wordt evenwichtiger en gerichter ingericht. Het zal minder doelstellingen bevatten en de doelstellingen die worden opgenomen zijn concreter en helderder. Zo kan het beleid in de toekomst beter gemeten en gemonitord worden.

“De evaluatie laat zien dat veiligheid een onderwerp is dat continue aandacht nodig heeft. En dat een structurele en integrale aanpak werkt”, aldus burgemeester Van Zanen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.