Bijgewerkt: 17 juni 2024

Amstelveen en Aalsmeer gaan ambtelijk samenwerken

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer
17-12-2010

Beide gemeenten verwachten meer efficiëntie, een steviger kwaliteit van dienstverlening en meer financiële armslag

De twee gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben het voornemen uitgesproken om ambtelijk te gaan samenwerken. Deze samenwerking moet eind 2012 haar beslag krijgen. Beide gemeenten blijven zelfstandig met eigen besturen en gemeenteraden. Een compacte kernorganisatie, met directie en adviseurs, blijft actief op de huidige Aalsmeerse locatie. Dat geldt tevens voor de uitgebreide loketfunctie.

Aalsmeer raadhuisAmstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het raadhuis van Aalsmeer


De gemeente Aalsmeer omvat het dorp Aalsmeer, aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de gehuchten en dorpen Calslagen, Kudelstaart, Oosteinde en Vrouwentroost.
In Aalsmeer kunnen inwoners óók straks nog gewoon hun paspoort halen en hun huwelijken sluiten. Het plan is de Aalsmeerse ambtenaren in dienst te laten treden van de ‘opdrachtnemer’ gemeente Amstelveen, die vervolgens diensten gaat leveren aan ‘opdrachtgever’ gemeente Aalsmeer.

De al langer bestaande samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn wordt vooralsnog níet verder uitgebouwd. De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zochten vanaf mei 2010 gezamenlijk naar een steviger basis door samenwerking met de grotere partner Amstelveen te zoeken. Uithoorn kan op dit moment nog niet besluiten over het uitbreiden van deze samenwerking. Aalsmeer en Amstelveen hebben daarop besloten de onderlinge samenwerking wél verder te onderonderzoeken.

Zij tekenen hierbij met nadruk aan dat de mogelijkheid openblijft om de samenwerking in de toekomst met extra partijen uit te breiden. Van de nu voorgenomen samenwerking verwachten Aalsmeer en Amstelveen meer efficiëntie, een steviger kwaliteit van dienstverlening en meer financiële armslag.

Opdracht gemeenteraad

In januari 2010 schreef de gemeenteraad van Aalsmeer in een motie het volgende: ‘Al geruime tijd bestaat het besef dat Aalsmeer als relatief kleine gemeente beschikt over een kwetsbaar ambtelijk apparaat. Zeker gezien de ambities die Aalsmeer heeft, de toename in de taken die de rijksoverheid bij ons neerlegt, de toenemende vraag (zowel kwantitatief als kwalitatief) die de burger bij ons neerlegt en het feit dat wij geconfronteerd worden met substantiële bezuinigingen. (…)

De huidige schaal van de ambtelijke organisatie is niet toekomstbestendig. Wij zien dan ook de noodzaak om over te gaan tot verregaande en intensieve ambtelijke samenwerking. Hierin staat Aalsmeer niet alleen. Dit wordt ook erkend door gemeenten die veel groter zijn dan Aalsmeer.’

Alternatieve variant

Uit de zienswijze van het Aalsmeerse college vloeide het onderzoek voort, dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door bureau Berenschot. In dit onderzoek zijn twee hoofdvarianten onderzocht: Aalsmeer-Uithoorn en Aalsmeer-Amstelveen-Uithoorn. Daarnaast is een derde en alternatieve variant, Amstelveen-Aalsmeer, onder de loep genomen.

Op basis van het uitgebreide onderzoek met bijbehorende conclusies van Berenschot (inclusief een uitgebreide benchmark onder gemeenten van dezelfde omvang) kiezen de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen voor verdergaande samenwerking.

Aalsmeer?

Aalsmeer is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 29.182 inwoners en heeft een oppervlakte van 34,40 km² (waarvan 11,71 km² water). De gemeente Aalsmeer maakt deel uit van de Stadsregio Amsterdam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.