Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Amstelveen, de Rijksweg A9 en hoe ging het ook al weer?

Nieuws -> Politiek

Bron: Walter B. Vervenne
30-09-2013

In de periode 2005 sprak de raad zich uit over de problematiek die Amstelveen ondervindt met haar bereikbaarheid en de belangrijke rol van  rijksweg A9. Dit resulteerde in = de visie rijksweg A9=. een bijzonder document en die visie wordt dan ook raadsbreed aangenomen. (21-12-2005 ).

Ongeveer dezelfde periode start het Rijk een studie naar de bereikbaarheid op de as Schiphol- Amsterdam - Almere (SAA) en op welke wijze die kan worden verbeterd. Via een mini-milieu effect rapportage (31-05-2006) wordt onze positie in dit traject in kaart gebracht. Over die uitkomst is Amstelveen terecht zeer ontevreden en na bespreking in de commissie RWN en raad wordt door het college onze zienswijze duidelijk verwoord richting het Rijk. In de commissievergadering van 25 oktober 2007 zegt de toenmalige wethouder:

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Een kaart van de presentatie van de ondertunnelde A9 in 2007


“Minister Eurlings wil snel zijn urgentieprogramma  randstad aan de Tweede Kamer presenteren en zo kwam de SAA=tracébesluit= voornemen  in een versnelling terecht.” De ministers van VWS en VROM bezoeken in de Annakerk onze presentatie van ideeën en wensen. We mogen meedoen, maar moeten dan wel netto 100 miljoen euro in de (tunnel)kosten bijdragen. Die 100 miljoen is een opvallend hoog bedrag in vergelijk met  bijdragen  van andere regionale deelnemers. Amsterdam 70, Almere 21, Stadsregio Amsterdam 20 en de Provincie Noord-Holland 50 miljoen. Amstelveen dus 100 van de totale regio bijdrage van 261 miljoen ?!

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Remco Pols (PvdA) (2de van links) wethouder Ruimtelijke Ordening loopt samen met minister Jacqueline Cramer (PvdA), Joss Tabak (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer en minister Camiel Eurlings (CDA) over de brug in Amstelveen richting de St. Annakerk op 23 april 2007 naar de presentatie 'Amstelveen wordt weer één!'


Achteraf kun je zeggen, dat Amstelveen onvoldoende tijd heeft gehad, of genomen om de mogelijkheden en consequenties van een dergelijk bedrag te onderzoeken. Een netto bedrag genoemd, omdat Amstelveen er boven op ook nog de noodzakelijke infrastructuur moet aanleggen. Hiervoor zou nog eens  60-70 miljoen euro nodig zijn.

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Remco Pols (PvdA) wethouder Ruimtelijke Ordening presenteert de plannen om de A9 ondertunnelen, maar hij voegde nog toe, dat het succes van de toekomstig ondertunnelde A9 kan alleen waar gemaakt worden, als de N201 naar een snelweg wordt opgewaardeerd


En nu kun je dus jezelf nog afvragen, waarop die 100 miljoen feitelijk is gebaseerd ? Waar komt het getal vandaan en welke onderbouwing ligt er aan ten grondslag ?

Niet toegevoegd aan de stukken (wel ter inzage gelegd ) verduidelijkt het “Movares” onderzoek, gedaan in opdracht van de gemeente Amstelveen, een en ander. Verkenning grondexploitatie gebiedsontwikkeling A9 zône d.d. 8 juni 2007 levert een globale (!) grondexploitatie op en zegt, dat “de globaliteit van de ruimtelijke verkenning per definitie ook een globale financiële berekening oplevert” (!?!?!?)

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Minister Camiel Eurlings (CDA) vertelt over de toekomstige verbreding van de snelwegen rondom Amsterdam


Dus een onderzoek in korte tijd uitgevoerd en met veel mitsen en maren ( nieuw KLM hoofdkantoor – raadhuis  verplaatsing - metro n/z lijn en de Beneluxbaan volgebouwd ), zonder kritische bespreking in commissie en raad, is een eigen leven gaan leiden. Mag je dit zo hard zeggen ?

College en raad, allen zo blij en enthousiast, dat in de raadsvergadering van 1 november 2007 wij unaniem akkoord gaan en het college toestemming geven de raamovereenkomst in de Ridderzaal te ondertekenen. De financiële crisis is er dan nog niet, waarbij het toenmalige kabinet Balkenende/Bos alle Nederlanders  nog voorhoudt, dat wanneer er ooit storm zou opsteken die sowieso aan ons voorbij zou gaan. De rijksuitgaven worden in dat najaar nog eens flink verhoogd ook.

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Burgemeester Jan van Zanen, minister Jacqueline Cramer met Ton Hooijmaijers VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van de Provincie Noord-Holland, Remco Pols wethouder en wethouder Joss Tabak luisteren naar de toespraak van minister Camiel Eurlings


Het tracébesluit had in 2009 ondertekend moeten zijn, maar dat vindt pas plaats in april 2011. Blijkbaar zijn er veel meer “valkuilen, hobbels en beren op het tracépad  verschenen dan bij het glas heffen in de Ridderzaal door iedereen nog werd gedacht.

En wat te zeggen van de uitspraak van de Raad van State, toen omtrent de verbreding van de a 1 tussen Naarden en Eemnes en die “braakliggende tunnel” bij Utrecht de A 2 ?!

De speciaal in 2008 opgerichte commissie A 9 komt eigenlijk nooit toe aan haar echte werk. Zoals de volgorde, hoe groot het gebied en hoe de Amstelveners erbij te betrekken en inspraak te regelen.  Ja en we willen ook nog openbaar vervoer door deze tunnel. (light rail-saal langs het Cobrastation). Maar ook steeds meer dringt het besef door, dat die 100 miljoen een te groot bedrag is voor Amstelveen.

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Jelle Westra, Procesmanager van A9 tijdens de inloopavond op 30 september 2013 geeft uitleg aan de bezoekers in het Congrescentrum over het verbreding, verdieping en gedeeltelijk overkapping van de Rijksweg A9 in Amstelveen


De financiële crises en de gevolgen er van helpen ons uit onze droom. In de raadsvergadering van 1 juli 2009 neemt de raad een motie  “beheersen risico A9“ aan en geeft daarmee het college de opdracht met het Rijk te gaan onderhandelen.

Wij, de VVD, zijn dan al veel verder qua afweging en stellen, dat resoluut ingrijpen aan de orde is en niet langer te talmen. Hierop wordt door andere partijen meewarig en verdrietig gereageerd.

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het maquette van de Rijksweg A9 in Amstelveen volgens de plannen van Rijkswaterstaat


Het toenmalig college lukt het de volgende maanden niet met enig resultaat te komen. Het dossier blijft hangen en de VVD wordt meer en meer ongeduldig.

Dan 2011, is een nieuw college aan zet en zij komt na nogmaals zorgvuldig beoordelen van alle relevante zaken, zoals de noodzakelijke bezuinigingen en andere gemeentelijke prioriteiten met een helder standpunt en plan van aanpak. Geen onduidelijkheden meer omtrent de positie van Amstelveen en haar prioriteitsstelling, motivatie en opstelling naar het Rijk en verwoordt een en ander in een brief aan onze raad en het betreffende ministerie . Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2011 sluiten ook de oppositiepartijen zich aan bij de dan wederom unaniem aangenomen motie: “A9 de andere weg”.

eurlings Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Tijdens de inloopavond in het Congresgebouw ontstond een soort VVD fractievergadering. Opvallend was, dat alleen een raadslid van de D66 is gekomen, de rest bleef weg. Hier op de foto Walter Vervenne (l), Marius Rietdijk en Victor Frequin VVD raadsleden in het Congrescentrum Amstelveen in gesprek op 30 september 2013


Vanzelfsprekend vinden veel Amstelveners het erg jammer als wij niet van die openliggende rijksweg A9 afkomen. Wat zou het mooi zijn, wanneer  Amstelveen op een ochtend wakker wordt en wij constateren, dat de A9 niet meer zichtbaar onze stad doorsnijdt. Maar failliet gaan en ook de andere belangrijke opgaven niet nakomen dan ? Dat is een netto 100 miljoen euro tunnel bijdrage, waar bovenop nog eens 60-70 miljoen infrastructuur boven en  rond de tunnel ons echt niet waard.

Nu september 2013, na lange en moeizame onderhandelingen, zijn wij er met het Rijk en alle andere participanten in dit tracébesluit  uit. Het gezonde verstand heeft toch gewonnen. en de nieuwe aanpak van de rijksweg stelt ons in staat om de infrastructuur veel meer Amstelveens kwaliteit te leveren. een win win situatie is ontstaan.

Veel werk is nu nog te verzetten om de gekozen uitvoering op alle details uit te werken  en natuurlijk alle Amstelveners te betrekken en inspraak te geven op de definitieve uitvoering. Hulde aan dit college van B en W en proficiat aan de stad Amstelveen!


Walter B. Vervenne-woordvoerder Infra, Verkeer en vervoer en Schiphol voor de VVD-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.