Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Amstelveen biedt hulp bij herstel fundering woningen aan de Amsterdamseweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-03-2016

Om de veiligheid van enkele woningen te waarborgen schiet het Amstelveense college van B en W te hulp bij het funderingsherstel van twee woningen aan de Amsterdamseweg. De gemeente ontving signalen, dat bij enkele woningen zorgelijke situaties waren ontstaan. Na grondig onderzoek, bezoeken aan en gesprekken met de bewoners is gebleken, dat de situatie bij sommige woningen zo ernstig is, dat hier direct actie op moet worden ondernomen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

De oxidatie van de houten paalfundering is de oorzaak van de verzakking van de huizen aan de Amsterdamseweg


De houten paalfundering die gebruikt is, zorgt ervoor, dat de woningen verzakken. Hierdoor zijn bij een aantal gevallen de ramen gesprongen, of de woonkamers gestut. Redenen hiervoor zijn te weinig, te korte of te dunne palen. Ook het ontbreken van een daadkrachtige zandlaag en de aantasting van schimmels zorgen voor problemen. 

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en Vergunningen: “Bij een aantal woningen zijn de scheuren en de verzakkingen al zichtbaar. Voor de veiligheid vinden we het van belang, dat de funderingen vernieuwd worden. De gesprekken met de bewoners verliepen goed. Echter, als er in een blok van bijvoorbeeld zeven woningen, twee eigenaren niet mee kunnen doen met de aanleg van een nieuwe fundering, dan hebben de herstelwerkzaamheden voor de andere eigenaren ook weinig zin. Daarom hebben we ervoor gekozen hulp te bieden.” Het voorstel zal op 7 april 2016 in de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen worden behandeld en vervolgens op 20 april in de gemeenteraadsvergadering komen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paalrot?

Paalrot is een benaming voor een schimmelaantasting door droogstand van houten funderingen. Houten funderingen zijn oorspronkelijk gebouwd op 10-50 cm onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. Het hoogste punt van het funderingshout werd door de gemeenten vastgelegd in de bouwvergunning, of proefheistaat ten opzichte van NAP. Door allerlei oorzaken is de laagste grondwaterstand dermate gedaald, dat het bovenste deel van de houten fundering boven het grondwater uitsteekt, daardoor droog komt te staan en vervolgens wegrot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.