Bijgewerkt: 27 september 2022

Amstelveen beraadt zich over mogelijke verkoop van Eneco aandelen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een besloten informatiebijeenkomst, waar een principe besluit moet genomen worden over het houden, afbouwen of verkopen van de aandelen van Eneco:

Geachte mevrouw/mijnheer,

De afgelopen week is er de nodige publiciteit geweest over een mogelijke verkoop van het energiebedrijf Eneco, waar Amstelveen ook aandeelhouder van is. Mede namens mijn collega Peter Bot (BBA) die nu nog op zijn vakantieverblijf is, wil ik u nader informeren. In verband met een eventuele verkoop van de aandelen Eneco heeft de Aandeelhouderscommissie van Eneco alle aandeelhouders verzocht uiterlijk 31 oktober 2017 een principe besluit te nemen over het houden, afbouwen of verkopen van de aandelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Het college van B en W zal over deze vraagstelling 29 augustus 2017 besluiten. Na bespreking in de commissie ABM 14 september zal de gemeenteraad 27 september 2017 een besluit worden gevraagd. Door de Aandeelhouderscommissie en de onderneming Eneco is informatie aangereikt ten behoeve van de afweging die alle 53 gemeentelijke aandeelhouders moeten maken. Bijgevoegd zijn 'Het consultatiedocument' (pdf 51 pagina’s) opgesteld door de aandeelhouderscommissie en het “Bericht aan de aandeelhouders” van Eneco.

Ter facilitering van de gemeentelijke besluitvorming worden ondersteunende bijeenkomsten gehouden. Voor u als raadslid van de gemeente Amstelveen is op 7 september 2017 van 20.00-21.30 uur in het raadhuis van Heemstede (Raadhuisplein 1. 2101HA Heemstede) een besloten informatiebijeenkomst georganiseerd. Wanneer u deze bijeenkomst wilt bijwonen verzoek ik u dit voor 1 september 2017 bij onze griffier Marnix Philips kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat(wethouder Financiën)

Eneco Groep staat open voor alle meningen van aandeelhouders in keuze aandeelhouderschap

Wij stellen voorop, dat Eneco Groep open staat voor alle meningen. Zij realiseert zich, dat er reeds aandeelhouders zijn die hun positie al hebben bepaald, en die voorstander zijn van (volledig) afbouwen. De uitkomst van de consultatie zal moeten uitwijzen, hoe alle verschillende aandeelhouders hierover precies denken en wat dat betekent. Dit vraagt om een zorgvuldig proces, ruimte voor meerdere keuzes die recht doen aan de verschillende posities van aandeelhouders en behoud van invloed op het stellen van de juiste voorwaarden en beoordelingscriteria om tot een geschikte toekomstige nieuwe eigenaar te komen.

53 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouders van Eneco Groep. Zij hebben Eneco in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een groot zelfstandig en duurzaam energiebedrijf. Nu de splitsing een feit is, kunnen de aandeelhouders goed geïnformeerd hun afweging maken ten aanzien van hun aandeelhouderschap. In dat kader stuurde Eneco Groep op 23 juni 2017 een bericht aan de aandeelhouders. Amstelveen en Aalsmeer hebben minder dan 2% van de aandelen. De grootste aandeelhouder is Rotterdam met 31,69%, Den Haag 16,55%, Dordrecht 9,05%, Leidschendam-Voorburg 3,44%.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.