Bijgewerkt: 27 september 2023

Amstelveen, Eigen Haard en Bewonersraad tekenden samenwerkingsovereenkomst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-06-2019

De gemeente Amstelveen, woningcorporatie Eigen Haard en Bewonersraad Amstelveen ondertekenden op donderdag 13 juni 2019 alsnog de prestatieafspraken (pdf 45 pagina’s) voor 2019. Daarin zijn naast afspraken over de woningvoorraad en verduurzaming, onder meer specifieke verbeterpunten opgenomen over communicatie naar huurders van Eigen Haard, evenals de afspraken over de renovatie van de Aquariusflat in de wijk Groenelaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Aquarius flat in Groenelaan op 13 juni 2019. In het verleden hadden de bewoners van de flat last van het achterstallig onderhoud van hun huurwoningen en hopelijk door de gemaakte afspraken worden straks de problemen opgelost


De prestatieafspraken, die door de drie partijen gezamenlijk worden opgesteld, zijn eind vorig jaar niet ondertekend. De gemeente kreeg regelmatig signalen van huurders dat de communicatie rond een aantal projecten gebrekkig was en dat ze zich onvoldoende gehoord voelden. Daarnaast wilde de gemeente dat de start van de renovatie van de Aquariusflat meer prioriteit kreeg.

'Dit was de reden dat de gemeente een onafhankelijk onderzoek wilde. Samen met Eigen Haard en de Bewonersraad hebben we de opdracht gegeven aan bureau Atrivé. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek zijn binnen en hebben een aantal verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn nu integraal opgenomen in de prestatie-afspraken. Daarnaast wordt de problematiek bij de Aquariusflat met hoge prioriteit opgepakt' - aldus Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr.: Cor Spinhoven voorzitter van de Bewonersraad Amstelveen, Bert Halm bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard en Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen tijdens de ondertekening van het document over de prestatieafspraken op 13 juni 2019 in het raadhuis van Amstelveen


'We hebben direct zaken opgepakt. En de aanbevelingen uit het onderzoek nemen we van harte over. Ondertussen gaan we ook door met het verduurzamen van de woningen in Amstelveen. En op verzoek van de gemeente proberen we woningzoekenden van 28-34 jaar die nog bij hun ouders wonen met voorrang een passende woning toe te wijzen' - zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard.

Cor Spinhoven namens het nieuwe bestuur van de Bewonersraad Amstelveen: 'De verbeterpunten in het rapport van Atrivé stemmen ons positief. Het is goed dat ze zijn vastgelegd in de prestatieafspraken, zodat de huurders in Amstelveen nu weten waar ze aan toe zijn.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr.: Olga Verschuren (communicatieadviseur Atrivé), Nico Leeseman (raadslid Bewonersraad Amstelveen), Sandra Dijkhuizen (Eigen Haard), Bert Halm (bestuursvoorzitter Eigen Haard), Hans van Liere (secretaris Bewonersraad), Cor Spinhoven (voorzitter Bewonersraad), Rob Ellermeijer (wethouder Wonen), dr. Gerrit van Vegchel (algemeen directeur Atrivé), Jantien Beukema (beleidsadviseur Wonen) en vooraan Daniel van der Ree (beleidsadviseur Wonen) in de B en W kamer van het raadhuis


Atrivé. Het onderzoek spitste zich toe op hoe de problemen zijn ontstaan, hoe het beter kan en in het bijzonder de wijze waarop met huurders wordt gecommuniceerd. Daartoe is onder meer de problematiek bij Aquariusflat aan de Watercirkel 372-666, de Jeanne d’Arc-flat in Kostverloren en een aantal flats aan de Van Heuven Goedhartlaan onderzocht. Atrivé sprak met huurders, bewonerscommissies, de Bewonersraad, medewerkers van Eigen Haard en van de gemeente en diverse experts. Atrivé vervolgt haar onderzoek en werkt aan een verdiepingsrapport met aanvullende maatwerkoplossingen.

Eigen Haard, de Bewonersraad en de gemeente gaan gezamenlijk met urgentie aan de slag om de verbeterpunten uit het onderzoek op te pakken. De voortgang zal zeer nauwkeurig bewaakt worden. De huurders moeten zich weer gehoord voelen en weten waar ze aan toe zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.