Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Amstelveen is aantrekkelijk voor ondernemers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-12-2005

Gemeente Amstelveen start een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor ondernemers. Dit onderzoek markeert het begin van het ontwikkelen van citymarketing.

Om Amstelveense ondernemers te betrekken bij het onderzoek en hun expertise te benutten, richt de gemeente een klankbordgroep op met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Begin 2006 zijn de onderzoeksresultaten naar verwachting bekend.

De centrale vraag in het onderzoek is welke specifieke redenen bedrijven hebben om zich al dan niet in Amstelveen te vestigen. Het onderzoek richt zich op (voorheen) geïnteresseerde bedrijven en op bedrijven die al gevestigd zijn in Amstelveen. Hierbij gaat het om grote, (inter)nationale bedrijven, maar ook lokale ondernemingen.

In het onderzoek worden thema’s als sport, cultuur en onderwijs meegenomen. Ook het bedrijfsleven in Amstelveen ziet deze aspecten als medebepalend voor het Amstelveense imago. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een eerste aanzet te maken voor citymarketingbeleid.

Nota Economisch Beleid 2003 – 2013

In de nota Economisch Beleid 2003 – 2013 geeft de gemeente aan dat zij duidelijkheid wil verschaffen over het beeld van Amstelveen als vestigingsplaats voor bedrijven en de rol die partijen kunnen spelen om dit beeld te versterken of te verbeteren. De gemeente heeft geconstateerd dat er nog een onvoldoende eenduidig beeld is van Amstelveen als vestigingsplaats.

Het bedrijfsleven in Amstelveen heeft deze conclusie nog eens bevestigd. Het is daarom noodzakelijk om de huidige en gewenste situatie goed te analyseren, zodat er een strategie kan komen voor het behouden en aantrekken van bedrijven.

Klankbordgroep

De klankbordgroep, die het onderzoek zal begeleiden, zal bestaan uit vertegenwoordigers van het Platform Bedrijfsleven Amstelveen, MKB, VNO/NCW en individuele ondernemers uit Amstelveen.

De gemeente informeert het bedrijfsleven in Amstelveen regelmatig over het onderzoek, de resultaten en het vervolg.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.