Bijgewerkt: 27 februari 2024

Amstelveen herdenkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
05-05-2006

In heel Nederland, maar ook in Amstelveen, zijn op donderdag 4 mei 2006 de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog, latere oorlogshandelingen en vredesmissies. Het was de 61ste keer dat stil werd gestaan bij degene die hun leven lieten. Voorafgaand aan de herdenking bij het oorlogsmonument in het Broersepark, werd vanaf 19 uur een Oecumenisch Vredesgebed gehouden in de Dorpskerk van Amstelveen. In de kerk waren veel gemeentebestuurders aanwezig, onder andere burgemeester Jan van Zanen en wethouders. Ook de burgers waren vertegenwoordigd in de kerk. De voorgangers waren: mevrouw L. van Honschoten, Pastor T.F. Buitendijk en Ds M. Visser.

Vredesgebed Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Oecumenisch Vredesgebed in de Dorpskerk

Na het Vredesgebed liepen de kerkgangers richting het oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg in een stille tocht. Bij het monument in het Broersepark waren ongeveer 300 Amstelveners aanwezig om de herdenking bij te wonen.

Stille tocht Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Stille tocht naar het oorlogsmonument


Stille tocht Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De vier nieuwe wethouders waren ook aanwezig

De plechtigheid werd begeleid door het Amsterdamse Leger des Heils Muziekkorps. Na de voordracht van Kirin Kotterer hield de heer C.J. Aarts voorzitter van de Vereniging tot Viering van Nationale Feestdagen te Amstelveen, een toespraak.

Aarts Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Voorzitter de heer Aarts van de Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen Amstelveen aan het woord

De trompettist van het aanwezige muziekkorps heeft de “Last Post”geblazen als eerbetoon aan de doden en vervolgens herdachten de aanwezigen de gevallenen. De klanken van de trompet symboliseren de zinloosheid van de oorlog.

Leger des Heils trompettist Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Leger des Heils trompettist speelt The Last Post


Van Zanen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Een droevig moment

Na de 2 minuten stilte speelde het muziekkorps uit het Wilhelmus het 1ste en 6de couplet. Vervolgens legden burgemeester van Zanen en verschillende organisaties kransen bij het oorlogsmonument. De aanwezige burgers van Amstelveen plaatsten vervolgens ook hun bloemen en gedichten bij het monument.
<
Kransen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De kransen van de herdenking


Muziekkorps Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het muziekkorps van het Leger des Heils Amsterdam


Publiek herdenking Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Veel Amstelveners leggen ook hun bloemen neer


Scouts Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De scouts hadden een ondersteunende taak


Publiek herdenking Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Nog meer bloemen


Oorlogsherdenking 2006 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

En zo eindigde de 61ste Dodenherdenking in Amstelveen

Aanwezig waren:
De Burgemeester van Amstelveen: mr. J. H.C. van Zanen en echtgenote
Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen: de heer Aarts / mevrouw Vunderink / mevrouw Van den Muijsenberg / de heer Van der Kooij / de heer Koot / de heer Vos
Namens de joodse gemeente: rabbijn Groenewoudt
Namens "de stichting Herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands Indië": de heer Diazonie
Namens de verzetstrijders/wapenbroeders: de heer Van Lith
En natuurlijk de inwoners van Amstelveen.

Ter herinnering een foto uit 1945:
Oorlogsherdenking 1945 Amstelveen
(14 collectie - 2006)

Burgemeester Haspels en de nabestaanden van de omgekomenen bij het herdenkingskruis in 1945

Op 10 mei 1945 vond de eerste dodenherdenking van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog plaats in Amstelveen (Nieuwer-Amstel) in het Broersepark. Er werd een eenvoudig wit houten kruis gebouwd voor de hoofdingang van het park met de tekst: “AAN HEN DIE VIELEN”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.